Quadrats màgics

Des de temps molt remots la humanitat ha jugat amb els nombres, ha investigat les seves propietats, els ha volgut trobar significats màgics, els ha classificat i combinat de mil maneres buscant nombre perfectes, amics, bessons, triangulars, quadrats... Els quadrats màgics són un dels entreteniments matemàtics més antics que es coneixen.

Què són els quadrats màgics?
Un quadrat màgic consisteix, bàsicament, en una quadrícula quadrada en la que es col·loca una sèrie donada de nombres de tal manera que la suma de cada columna, de cada fila i de cada diagonal ha de donar el mateix resultat.

El millor que podem fer és intentar construir un. Començarem amb aquest, el més conegut:

Col·loca els nombres de l'1 al 9, un a cada casella, de manera que cada fila, cada columna i cada diagonal sumi 15.

Si vols ets pots ajudar d'aquestes pistes

Pista 1

Pista 2

L'ordre d'un quadrat màgic el marca la quantitat de caselles del seu costat. El quadrat màgic anterior és d'ordre 3 i la quantitat de caselles és 32=9. També diem que tenim un quadrat de 3x3.

Com és lògic la dificultat de resoldre un quadrat màgic, sense cap mètode especial que ens ajudi, augmenta amb el seu ordre. Això ho pots comprovar fàcilment intentar resoldre aquest quadrat d'ordre 4 amb els nombres de l'1 al 16 i amb una suma constant de 34.

Si et desanimes pots intentar completar un quadrat de 4x4 en el que ja tens alguns nombres col·locats.