Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Sobre aquest projecte.

Sobre aquest projecte.

Aquesta activitat, presentada sota el títol:

"Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida"

Constitueix una proposta didàctica que s'ofereix als alumnes i professors d’ensenyament secundari (i a tothom per extensió) per tal de treballar el fet tecnològic, social i històric, que representa la construcció d’una catedral a l’edat mitjana.

Durant molts anys, podríem dir segles, la construcció d’una catedral va significar la posada en pràctica del saber tecnològic més avançat.

Podríem dir que des del racionalisme varen quedar clares les fronteres del saber. Si més no, per un ampli ventall de persones, les quals podríem definir com a il•lustrades. Des de les hores, hom es capaç d’entendre o si més no, de diferenciar diferents fonts del saber: Lletres; Ciència i Societat. Però altre gran font del saber va quedar diluïda entre aquestes tres i quedant reduïda a un compendi de destreses o habilitats tècniques.

Si entenem la tecnologia com a tot allò capaç de satisfer les necessitats humanes, podem considerar-la una font de saber que beu de totes les restants, però de la qual els ciutadans del segle XXI no poden deixar de beuré.

I és aquest el rerefons d’aquesta proposta , promoure l’assimilació de la tecnologia lligada a la resta de sabers, una tecnologia més humanista, coexistent i necessària per a la resta de fonts i que sense ella, possiblement no serien el que són.

És per això, que aquest projecte mira d’apropar a tothom a un monument tant significatiu i singular com la Seu Vella de Lleida des de un punt de vista tecnològic tot relacionant-lo amb les altres àrees del coneixement.


Sobre com treballar amb aquest projecte.

Amb aquest projecte hom pot plantejar-se dues maneres de treballar. Planificar una visita real a la Seu Vella de Lleida tot treballant les diferents propostes de treball: previ, in situ i posteriors a la visita o adaptant-los al nivell curricular del grup amb que es pretengui realitzar-la. Davant la impossibilitat d’una visita real les tasques proposades es podran realitzar virtualment, ja que s’ha dotat el projecte de la suficient informació visual per a que aquestes es puguin desenvolupar virtualment, tot i que algunes de les activitats proposades, només es poden realitzar a la Seu Vella de Lleida i hauran d’adaptar-se. Tanmateix s’inclou una gimcana (in English) al voltant de la Lleida medieval per tal de complementar la visita a la Seu. Permetent l’adaptació dels materials al nivell de l’alumnat amb el que es vulgui realitzar les activitats i obrint d’aquesta manera el treball transversal amb l’àmbit de llengües estrangeres i possibilitant l’organització de sortides interdisciplinàries amb tots els àmbits del coneixement.


Sobre les imatges emprades en aquest projecte.

La majoria de les imatges emprades en aquest projecte són propietat de l’autor i el seu ús per a finalitats didàctiques resta permès sempre i quan es citi la procedència. Per altres usos caldrà demanar-ne d’oportú permís.

Tanmateix s’han emprat imatges publicades a Internet, dels quals i sempre que ha estat possible, s’ha fet la corresponent referència segons marca l’article 32 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril (BOE número 97, de 22 d’abril), el text del qual diu:

“És lícita la inclusió en una obra pròpia de fragments d’altres obres alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com la d’obres aïllades de caràcter plàstic, fotogràfic figuratiu o analògic, sempre que es tracti d’obres ja divulgades i la seva inclusió es faci a títol de cita o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític. Aquesta utilització només podrà dur-se a terme amb finalitats docents o d’investigació, en la mesura justificada pel fi d’aquesta incorporació i indicant la font i el nom de l’autor de l’obra utilitzada.”

Tot i això, l’autor té la voluntat de reduir-les al mínim imprescindible en un període curt de temps i sempre que sigui possible. Si el propietari d’alguna imatge creu que no hauria d’ésser mostrada en aquest projecte, el prego que és posi en contacte amb mi mitjançant el correu electrònic que trobarà a la fi d’aquesta pàgina.

Vull per a finalitzar, donar les gràcies a totes les persones que comparteixen el seu saber a la gran xarxa per a que altres puguem gaudir i com no aprendre.


Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida.En Castellano Sobre este proyecto.

Pronto.

In English About this project.

Soon.


Ilerda. Annus MDXXV. Enric Garsaball, Museu d'Art Jaume Morera.