Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Estructura del projecte.

Estructura del projecte.

Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida, s'ha desenvolupat en xhtml estricte, garantint d’aquesta manera una plena accessibilitat als materials elaborats independentment del maquinari, software, infrastructura de xarxa, idioma matern, cultura, localització geogràfica o capacitat física o mental dels possibles usuaris.

El projecte s’ha dividit en cinc grans blocs i en un seguit de recursos generals per tots els blocs i de particulars per cada un d’ells. Tanmateix incorpora recomanacions de com treballar-hi, així com diversa informació didàctica d’interès particular.

Blocs del projecte:

 • Abans de la construcció. Per tal de situar-nos en l’època en la qual s’inicià la construcció de la Seu Vella de Lleida, s’han de desenvolupat materials que donin als alumnes una visió general de: La societat en cada època. Dels fets històrics més rellevants. De la tecnologia emprada a la zona tot i referenciant-la als avenços tecnologics a la resta del món. Aquest bloc s’ha subdividit en els següents apartats:
  • De la prehistòria als Ilergetes.
  • Els Ilergetes. Iltirda.
  • Els Romans. Ilerda.
  • Els visigots.
  • Dominació Àrab. Medina Larida.
 • Durant la construcció. Es continua donant una visió de la societat de l’època, així com dels fets històrics més importants i de la tecnologia de la zona amb referències a la emprada a la resta del món. Aquest bloc s’ha subdividit en els següent apartas:
  • L'obra de la Seu. Els preparatius. Segle XII.
  • L'inici. Segle XIII.
  • El Claustre. Segle XIV.
  • Fi d'obra. Segle XV.
 • A més a més dels recursos específics del bloc:
  • Oficis a l’obra de la Seu.
  • El finançament de l’obra.
  • La Lleida del Segle XII al XV.
  • Com i què es menjava a l'edat mitja.
 • Unitats Didàctiques. Es proposen un seguit d’activitats que des de la vesant tecnològica es podran treballar transversal des de tots els àmbits del coneixement.
 • Enllaços d'interés. Un seguit de recursos útils i necessaris per tal de complementar el materials didàctics i les propostes de treball.
 • Bibliografia recomanada. Per tal de poder ampliar i/o complementar el que en aquest projecte es pot troba,r es recomanen un seguit de lectures i de pàgines web.

Els recursos generals són:

 • Oficis a l'Edat Mitja.
 • Com i què es menjava a l'edat mitja.
 • Glossari termes arquitectònics.
 • Galeria d'imatges:
  • de l’exterior,
  • del campanar,
  • de l’interior,
  • del claustre.
  • I una galeria especial amb imatges de la seu vella de començaments del segle XX.
 • Com fer un anàlisi arquitectònic.
 • Com fer un anàlisi tecnològic.
 • Com fer l’anàlisi d'una pàgina Web.

Informació didàctica d’interès particular.

 • Sobre aquest projecte.
 • Estructura del projecte.
 • Objectius del projecte.
 • Crèdits i Agraïments.

Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida.En Castellano Estructura del proyecto.

Pronto.

In English Project's Structure.

Soon.


Ilerda. Annus MDXXV. Enric Garsaball, Museu d'Art Jaume Morera.