www.lagares.org
www.lagares.org

Què és això?

-És una plana WEB que porta incorporada APPLETs de JAVA per a explicar la integral definida.


Què hem de fer per visualitzar-la?

-Per a començar, cliqueu:
"aquí hi ha l'índex del programa".


Què necessitem, requeriments de software?

-Cal un Navegador i un sistema operatiu capaços d'executar Applets JAVA. NETSCAPE, a partir de la versió 2, i Windows cal que sigui 95 o NT (MICROSOFT Internet Explorer 3.0, també).


Quin és l'objectiu?

-És un programa didàctic per ajudar a aprendre els conceptes lligats amb la integral definida.


A qui va dirigit?

-Aquest tema es tracta en les matemàtiques de BATXILLERAT.

-Pot interessar a primer curs de carreres científiques o técniques, dins de l'assignatura de càlcul (diferencial) amb una variable.

-També a professors de matemàtiques per veure un altre enfocament (eminentment gràfic) d'aquest tema.


Manual de l'usuari.

-IMPORTANT la informació que surt en la part inferior de la pantalla és la que ens diu com cal actuar. Bàsicament, per avançar cal clicar a la part dreta de l'APPLET, on apareixen les gràfiques.

-De tant en tant el programa formularà preguntes. Caldrà que siguin respostes en el quadre d'edició que hi apareix. Per a confirmar "cliqueu" en la part dreta de l'APPLET. Sempre ofereix dues oportunitats de respondre a la pregunta. Si no la reponem correctament el programa ens explicarà la solució.


Overview

-Comença introduint el concepte d'àrea a partir de la de polígons.

-A continuació planteja el problema del càlcul de l'àrea del cercle i el resol utilizant el métode d'exhausció (mitjançant la suma de les àrees de rectangles).

-Exposa el problema del càlcul de l'àrea d'una figura no poligonal.

-Concreta el problema que pretén resoldre el càlcul integral.

-Defineix la funció àrea i demostra gràficament el teorema fonamental del càlcul.

-A continuació explica com s'utilitza per a contestar a la pregunta que realitza el càlcul integral, la Regla de Barrow.

-Acaba proposant uns exercicis típics de càlcul d'àrees.


Notes

-Si vols un programa que't permet estudiar en profunditat les funcions, derivades, integrals, límits,..., clica aquí, programa FUNCIONS per a Windows. Un dels programes més utilitzat per a estudiar les funcions. És gratuït, es baixa amb un clic i està en, català, catellà, galleg, euskera, portugués i anglès. A disfrutar-lo.

-Si vols coneixer a que me dedico, d'on sóc i quins altres programes pots baixar de la meva WEB, clica aquí per anar a la plana principal.


IMPORTANT!

(16/09/2015) Si no podeu visualitzar les applets, com fer que funcionin en aquesta plana? o en general en qualsevol plana que contingui applets Java que han deixat de funcionar amb les noves polítiques de seguretad dels navegadors.


ÍNDEX
Agraiments
  A Pilar Font, Toni Cobos, Fernando Aisa y Apolinar Gallego, professors de batxillerat.

Altres coses

Pàgina optimitzada per a ser visualitzada mitjançant una ressolució de pantalla de 640x480. Per a veure-la correctament cal utilitzar Microsoft Internet Explorer.VERSIONS:

 • v:1.1 : 20/02/97

 • v:1.2 : 11/10/97 - Compilat amb Borland JBuilder. Únic canvi, color de fons blanc

 • v:1.3 : 01/11/97 - Es pot avançar prement RETURN

 • v:1.4 : 08/03/98 - S'indica funcions y=3; y=x+2; y=x2 (S'agraeix suggeriment de l'Enrique Novas Castro)

 • v:1.5 : 04/07/99 - S'ha canviat l'allotjament del comptador

 • v:1.6 : 05/02/00 - Corretgits uns "bugs" en les planes 5 i 6 i també petites modificacions en els gràfics (S'agraeixen els comentaris d'en Juan V. Baz i José Ruiz Lozano)

 • v:1.7 : 01/03/00 - S'ha tret el comptador que donava problemes de càrrega.

 • v:1.8 : 29/03/00 - "Bug" en l'Applet de la funció Àrea. On es debia indicar diferents valors de x sortia sempre 2.0.

 • v:1.9 : 09/08/00 - Petits canvis d'aspecte.

 • v:1.10 : 10/10/00 - Corregit un nou "bug". En l'últim exercici, una de les dues funcions se etiquetava com -2x^2+2x+4 on havia de dir -x^2+2x+4, tal com posa l'enunciat del problema. Gracies María Magdalena Tavera Ortiz.

 • v:1.11 : 13/03/01 - Corregit un nou "bug". En l'últim exercici, les dues funcions estavan mal indicades. S'indicaven al revés del que debian. Gracies Yoana Marrero.

 • v:1.12 : 18/01/02 - Corregit un nou "bug". En el penúltim exercici, apareix la funció
  -x2+2x. Quan s'explicava la solució s'havia perdut el signe menys. Gracies Rubén Alberto Moreno Zavala de Mèjic.

 • v:1.13 : 03/03/02 - Versió 2.0 en català.