FUTBOL XINÈS:

Material: 1 pilota per grup.

Agrupament: Grups de 6/7

Desenvolupament:

Ens col·loquem en rotllana, cames ben obertes i els peus tocant amb els dels companys. L'objectiu és colpejar la pilota amb una mà i fer-la passar entre les cames del company/a. No es poden doblegar les cames, només es pot colpejar amb una mà i l'altra quedarà al darrere.

  • No es pot llençar al del costat.
  • Si ens marquen tres punts ens retirem.
  • Si ens marquen un punt ens podem del revés, al segon fora.
  • Si passa entre la meva cama i la del company, els dos tenim un punt.
  • Si marquem un punt a algú, guanyem una vida.

TIGRES I LLEONS:

Material: -

Agrupament: 2 grups.

Desenvolupament:

Aparellem cada membre d'un grup amb el de l'altre grup i els col·loquem en dues files. En una fila tenim els tigres i en l'altre els lleons, tots aparellats. Es col·loquen esquena contra esquena, mirant els extrems del camp que serà la seva casa. Quan es diu "lleons", aquests es giren i van a tocar el tigre que tenen com a parella abans que aquest arribi a la seva casa. Quan es diu "tigres", fan el mateix.

 

Educació Física:Capacitats Físiques Bàsiques.

Us recordo que aquest bloc de continguts és molt difícil de treballar a Primària: la força, velocitat i resistència cal tocar-les amb destresa, mentre que la flexibilitat cal lluitar perquè s'adquireixi com un hàbit en l'esport i -per què no- en la vida diària.

 

principi