DINTRE, FORA, DRETA, ESQUERRA:

Organització espacial / Lateralitat

Material: un cercle per infant

Agrupament: gran grup

Desenvolupament:

Cada nen/a estarà en un cercle. Quan indiquem dintre tothom s’ha de posar a dins del cercle, i quan diem fora, doncs, s’hauran de posar fora, etc.

 

Educació Física: Lateralitat.

Personalment, crec que el treball sobre la lateralitat és molt difícil. Hem de definir ben bé quin és l'objectiu que perseguim: "afiançar la lateralitat", "definir la lateralitat", "introduir el concepte D/E"... Depenent del cicle, treball previ o l'objectiu, variarant les activitats.

 

principi