DESPLAÇAMENTS

REALITZACIÓ DE CIRCUÏTS:

Material: Tan divers com sigui possible.

Agrupament: Això dependrà del nombre d'alumnes. Si són pocs, podeu fer que ho fagin tots junts, sinó a través d'estacions.

Desenvolupament:

Tot és decidir què volem fer. Aquí teniu uns quants exemples amb la mateixa base.

 1. Cercle verd: punt de sortida. cada cop que el company/a de davant acaba una etapa surt el següent.
 2. Cons negres: ziga-zagues caminant, a peu coix, saltant de costat...
 3. El twister: no es poden tocar els cercles grocs. Amb qualsevol HMB
 4. Equilibris.
 5. Saltar peus junts.
 6. tombarelles; tornar caminant; croqueta; tornar per les espatlleres....

CURSES DE RELLEUS:

Material: -

Agrupament: Grups de 3

Desenvolupament:

 • quadrupèdies (endavant, endarrera, de costat)
 • saltant de costat
 • a pota coixa

JOC DE LES TORTUGUES:

Material: -

Agrupament: gran grup.

Desenvolupament:

En un camp, els infants han d'anar en quadrupèdia des d'un extrem a l'altre. Els caçadors de tortugues aniran caminant intentant tocar l'esquena de les tortugues. Les tortugues, per no ser tocades, s'hauran de posar d'esquena al terra fins que passi el perill. Cada cop que un caçador toqui l'esquena d'una tortuga, la tortuga haurà de tornar a començar des del principi del camp.

CAMINEM SENSE TOCAR-NOS:

Material: -

Agrupament: 2 grups.

Desenvolupament:

Es fan 2 grups a uns 15 m. aproximadament. Cada un dels grups ha de passar a l'altra banda simultàniament i sense tocar-se, però de la manera que digui el MEF: caminant, corrents, de costat, quadrupèdia, un grup d'una manera i l'altre d'una altra...

SALTS
inici

SALTAR A CORDA:

Material: 1 corda llarga / 1 corda individual per infant

Agrupament: Individual o petit grup.

Desenvolupament:

a). (individual) Saltar indivudalment amb la corda. Es pot fer perquè experimentin com saltar (peus junts, pota coixa, endavant, endarrere, ràpid, a poc a poc...), treballar específicament el salt, perfeccionament...

b). (petit grup). Saltar amb la corda gran. Pot començar el MEF i un altre infant agafant la corda. Personalment, prefereixo que no entrin saltant, sinó que es col·loquin i siguin ells/es els qui indiquin quan fer moure la corda. Si han d'entrar amb salt, considero que ja han d'haver treballat molt prèviament.

EL RELLOTGE:

Material: Una corda llarga.

Agrupament: Petit grup.

Desenvolupament:

Un infant el col·loca en el centre amb un cap de la corda. Comença a girar sobre si mateix i a la que la corda es comença a aixecar una miqueta del terra diu "Entreu!" i els companys/es han d'entrar. L'objectiu és saltar cada cop que ve la corda sense ser tocat en cap moment per aquesta.

EQUILIBRIS
Inici

FEM DE CAMBRERS:

Equilibri sobre els objectes.

Material: Plat i pilota.

Agrupament: depenent l'objectiu.

Desenvolupament:

a). (individual). Agafem el plat i la pilota i amb els peus quiets, hem d'intentar fer tots els moviments possibles amb el braça sense que caigui la pilota.

b). (Individual). El mateix que l'anterior, però caminant endavant, endarrere, donant voltes sobre nosaltres mateixos...

c). (grups de 3). Curses de relleus sense que caigui la pilota. Amb una mà, dues mans, la bona, la que no va tant bé...

BALL DE L'STOP.

Material: -

Agrupament: gran grup

Desenvolupament:

Els infants es van desplaçant lliurement i a la senyal de STOP, s’han d’aturar i mantenir l’equilibri en aquella posició. Variants: poden anar imitant animals, objectes o accions mentre es desplacen.

PICA VIVA.

Material: 1 pica per infant.

Agrupament: individual

Desenvolupament:

Han d'aguantar la pica amb un dit, la mà, el peu... També es pot fer caminant, quiets, donant la mà al company/a per saludar-lo...

EL PÈNDUL:

Material: -

Agrupament: Grups de tres.

Desenvolupament:

Col·loquem un infant al mig de dos. Aquest es quedarà rígid com un clau i s'haurà de deixar caure cap a un costat i cap a l'altre igual que un pèndul. Els seus companys l'agafaran i el retornaran a la posició inicial.

CIRCUÏT D'EQUILIBRI:

Material: Les vores amb desnivell del pati.

Agrupament: gran grup

Desenvolupament:

a). Han d'anar caminant sense caure o intentant caure el menor nombre de vegades possible.

b). Aguantar quiets el major temps posssible.

PESTE ALTA.

Material: -

Agrupament: gran grup

Desenvolupament:

Hi ha un infant que pilla i els altres van corrent en dispersió per tot el pati però per salvar-se han de pujar algun lloc. Qui pilla solament pot agafar als que toquin de peus a terra.

FEM DE COTXES:

Material: un cercle per infant, senyals de tràfic elaborades en l’àrea de plàstica.

Agrupament: gran grup

Desenvolupament:

Cada infant duu un cercle com si fos el volant del seu cotxe. Han d’anar per les línies del camp sense poder-se sortir. En cas de topar, poden fer marxa enrere. Hi ha també infants que fan d’ambulàncies, policies... Amb les àrees de plàstica i socials, es poden elaborar senyals de tràfic que caldrà respectar.

COMECOCOS:

Material: -

Agrupament: petit grup.

Desenvolupament:

Joc del pilla-pilla amb la variant que únicament es poden desplaçar per les línies pintades del camp (totes). Pot pillar un o es pot fer per grups. Cada cop que un és pillat es converteix en pedra (assegut amb les mans al cap). A cada canvi, les pedres passen a pillar.

EQUILIBRI PER PARELLES:

Material: -

Agrupament: Per parelles.

Desenvolupament:

Col·loquem els infants per parelles i els proposem que trobin l'equilibri:

 • Esquena contra esquena.
 • De cara agafant-se pels canyells i tocant-se els peus amb els del company.
 • Com vulguin.

POLS D'EQUILIBRI:

Material: -

Agrupament: Per parelles.

Desenvolupament:

L'objectiu és fer moure el peu del company/a intentant promoure l'astúcia més que no pas la força; aprofitar-se que tira de mi per anar cap a ell i desastabilitzar-lo.

Pot ser lluita de galls, agafats amb la mà, quadrupèdies, lluita de culs...

CONTROL D'OBJECTES
Inici

ACTIVITATS AMB CERCLES:

Material: 1 cercle i una pilota per infant.

Agrupament: individual.

Desenvolupament:

Ens col·loquem dins del cercle sota la consigna que no en podem sortir.

 • Llecem i agafem la pilota.
 • Llencem i piquem 1 vegada de mans abans d'agafar-la.
 • Llencem i piquem dues vegades abans d'agafar-la.
 • Llencem i piquem les mans per darrere de l'esquena abans d'agafar-la.
 • Llencem, aixequem una cama i piquem de mans sota la cama abans d'agafar la pilota.

Totes aquestes activitats es poden complicar si l'objectiu és passar la pilota al company/a amb aquestes variants (passar, picar de mans, rebre)

TRANSPORTAR PILOTES PER PARELLES:

Material: una pilota per parella.

Agrupament: per parelles.

Desenvolupament:

Els infants han de transportar pilotes per aprelles tocant-les només amb la part anomenada pel MEF:

 • mans
 • esquena.
 • pit.
 • colzes.
 • cap.

EXPERIMENTEM DIFERENTS MANERES DE LLENÇAR LA PILOTA

Llençaments i recepcions.

Material: 1 pilota per parella.

Agrupament: Per parelles.

Desenvolupament:

Ens col·loquem per parelles. L'objectiu serà passar-nos la pilota de diferents maneres, intentant observar les característiques de cada tipus de llençament.

 • De baix a dalt.
 • Frontalment (del pit enfora).
 • Des de darrera del cap.
 • Amb una mà.

Recordem que l'EF a primària es basa molt en l'experimentació, per tal, si fem servir diferents tipus, de pilotes (mides, textures, pes) dotarem a l'infant de més experiències motrius.

LES 10 PASSADES:

Llençaments i recepcions

Material: 1 pilota per grup.

Agrupament: petit grup / gran grup.

Desenvolupament:

a). (petit grup) Cada grup haurà d'intentar fer 10 passades amb la pilota sense que aquesta caigui ni sigui agafada (llençament de voley amb la punta dels dits sense possibilitat a agafar-la).

b). (gran grup) Dos equips. Cada equip haurà de passar-se la pilota 10 vegades sense que l'altre la intercepti. En aquest cas, la pilota es pot agafar, però no podem moure'ns mentre tinguem la pilota.

JUGUEM AMB LA INDIACA!

 • Passar-se les indiques amb la mà. per parelles, grups de tres... Intentar que la indiaca no caigui mai al terra.
 • Passar-se les indiaques amb la raqueta.
 • Partit de voley amb indiaques. Llençar i retornar-la colpejant.

JUGUEM A BITLLES.

Material: 3 cons, una pilota petita i algun suport per fer caure.

Agrupament: Petit grup.

Desenvolupament:

Col·loquem 2 cons davant i un darrere que es pugui veure entremig dels cons. Aquest con durà alguna cosa al damunt que els infants hauran de fer caure llençant una pilota que anirà rodolant pel terra.

LLENÇAR EL CERCLE.

Material: 1 con i 1 cercle.

Agrupament: Petit grup.

Desenvolupament:

A una distància determinada, l'infant haurà de llençar el cercle al con de manera que el cercle es quedi afgafat pel con.

 

GIRS
inici

GIRS:

Material: 1 cercle per infant.

Agrupament: Individual.

Desenvolupament:

Col·locats dins del cercle, cada infant haurà de saltar fent:

 • 1/2 gir
 • 1/4 de gir
 • 1 gir sencer.

 

Educació Física: Habilitats Motrius Bàsiques.

 

principi