FEM DE COTXES:

Organització i estructuració espacial / Equilibri / Habilitats motrius

Material: un cercle per infant, senyals de tràfic elaborades en l’àrea de plàstica.

Agrupament: gran grup

Desenvolupament:

Cada infant duu un cercle com si fos el volant del seu cotxe. Han d’anar per les línies del camp sense poder-se sortir. En cas de topar, poden fer marxa enrere. Hi ha també infants que fan d’ambulàncies, policies... Amb les àrees de plàstica i socials, es poden elaborar senyals de tràfic que caldrà respectar.

COMECOCOS:

Organització i estructuració espacial

Material: -

Agrupament: petit grup.

Desenvolupament:

Joc del pilla-pilla amb la variant que únicament es poden desplaçar per les línies pintades del camp (totes). Pot pillar un o es pot fer per grups. Cada cop que un és pillat es converteix en pedra (assegut amb les mans al cap). A cada canvi, les pedres passen a pillar.

ESQUIROLS A LA GÀBIA:

Organització i estructuració espacial / Velocitat de reacció

Material: -

Agrupament: gran grup.

Desenvolupament:

Col·loquem els infants de tres en tres, quedant-ne un de lliure. Cada grup de tres es disposarà mirant a qui queda lliure, intentant formar com un cercle entre tots tres grups. Cada trio estarà format per: un infant al mig que serà l’esquirol i els altres dos que faran de gàbia agafant-se de les mans. L’infant que queda lliure haurà d’intentar canviar-se per algun esquirol cada cop que senti “esquirols, canvi de gàbia”. Aleshores, aquells que hagin de canviar, hauran d’intentar ficar-se en un altre trio abans que ho faci el del mig. Qui quedi sense casa, passarà a dir el canvi següent. Cal que els qui formen la gàbia es vagin canviant cada dos torns per poder-se convertir també en esquirols.

CANVI D'HABITANT:

Organització i estructuració espacial / Velocitat de reacció

Material: -

Agrupament: gran grup.

Desenvolupament:

Col·loquem els infants de tres en tres, quedant-ne un de lliure. Cada grup de tres es disposarà mirant a qui queda lliure, intentant formar com un cercle entre tots tres grups. Cada trio estarà format per: una paret del davant, una paret del darrera i un habitant. L’infant que queda lliure, dirà canvi d’habitant/paret del davant/paret del darrera. Aleshores, aquells que hagin de canviar, hauran d’intentar ficar-se en un altre trio abans que ho faci el qui ho ha dit. Qui quedi sense casa, passarà a dir el canvi següent. Variables: canvi de dues coses o de tres (rebombori general).

DINTRE, FORA, DRETA, ESQUERRA:

Organització espacial / Lateralitat

Material: un cercle per infant

Agrupament: gran grup

Desenvolupament:

Cada nen/a estarà en un cercle. Quan indiquem dintre tothom s’ha de posar a dins del cercle, i quan diem fora, doncs, s’hauran de posar fora, etc.

EL GOS I EL CEC.

Organització i estructuració de l’espai / Joc sensorial

Material: un mocador negre.

Agrupament: per parelles

Desenvolupament:

Un va amb els ulls tapats i l’altre fa de gos guia. Variants: acompanyat de la mà, sense tocar-lo (només amb la veu), acompanyat de darrere, per davant, un o altre costat...

EL GOS PASTOR:

Organització i estructuració espacial

Material: una corda.

Agrupament: subgrups.

Desenvolupament:

Dos infants estan lligats amb una corda. Un d’ells (l’ovella) estarà ajaguda en el terra, mentre que l’altre farà de gos. La resta d’infants són llops que han d’intentar tocar l’ovella. Si el gos toca a un infant, aquest quedarà eliminat, però si el llop aconsegueix tocar a l’ovella, aquest passarà a ser ovella, l’ovella passarà a ser gos i el gos es convertirà en llop.

L'ARANYA:

Organització i estructuració espacial

Material: -

Agrupament: gran grup.

Desenvolupament:

Un para i els altres no es poden deixar tocar. Ens situem en un espai limitat en forma de rectangle. En una banda situem els infants que fan de mosquits i just a la meitat, situem a l’aranya (qui para). L’aranya només es pot moure d’un a altre costat de la línia imaginària que divideix l’espai per la meitat. A la senyal, els mosquits hauran d’intentar passar sense ser tocats. Si són tocats es convertiran en aranya. Com a variant, es pot dir que les aranyes han d’anar agafades, per parelles, ulls tapats...

JOC DELS PAQUETS:

Organització i estructuració espacial / Jocs cooperatius (formació de grups a l’atzar) / Velocitat de reacció

Material: -

Agrupament: gran grup

Desenvolupament:

És el clàssic joc on es van agrupant els infants en funció de les consignes que doni el MEF: paquets de tres, paquets de dotze, de nois, de noies de dos nois i una noia, de bambes blanques, de gent rossa, castanya, de pantalons verds...

TALLAR EL FIL:

Organització i estructuració espacial / Joc d'escalfament.

Material: -

Agrupament: gran grup i subgrups.

Desenvolupament:

El joc del pilla-pilla amb la variant que qui pilla només té un objectiu. Per tal de que aquest objectiu pugui descansar o canviar-se per un altre, algú haurà de travessar l’espai entre el perseguidor i el perseguit (el fil que els uneix). Aleshores, el perseguidor haurà d’empaitar a aquest altre. Una variant a fer quan e dóna certa monotonia és que hi hagi més d’un perseguidor.

LA BOMBA:

Organització i estructuració temporal

Material: una pilota d’escuma mitjana.

Agrupament: subgrup o gran grup.

Desenvolupament:

En cercle, tots es van passant una pilota en el sentit de les agulles del rellotge. Un infant es queda en el mig amb els ulls tapats i conta fins a trenta per dins. Quan arriba a 20 diu: la bomba s’acosta, a l’arribar a 25 diu: la bomba està a punt d’explotar; i a l’arribar a 30 diu BOMBA. Aquell qui tingui la pilota entre les mans ja no la pot tornar a passar i es posa amb les cames obertes per tal de poder deixar passar els companys, que hauran d’aixecar-se a donar-se-la al company següent (no val passar-se-la)

EL LABERINT:

Organització i estructuració espacial / Velocitat de reacció

Material: -

Agrupament: gran grup

Desenvolupament:

Se separen dos infants que seran el gat i la rata. La resta es disposen en fileres i columnes perfectament ordenats/des i amb els braços estirats un cap al costat i l’altre cap endavant per definir bé la distància amb els seus companys. A la senyal es posen tots amb els braços en creu. Cada vegada que es digui dreta o esquerra, els infants efectuaran un quart de volta en aquest sentit. Això permetrà que el gat tingui més dificultat per agafar el ratolí, ja que aquests dos només es podran desplaçar pel sentit que determinin els seus companys.

LES MINES:

Organització i estructuració espacial

Material: 20 cercles, paper llapis (2 colors diferents), goma i carpeta per escriure.

Agrupament: 4 grups: A vs B; C vs D...

Desenvolupament:

Dos equips. Un grup entra en una zona minada on el MEF ha distribuït els cercles d’una manera determinada i l’altre equip ha minat uns cercles concrets. Quan un membre de l’equip que està avançant entre els cerclescau en aquest cercle, diuen BOMBA! I aquest queda eliminat. Cal dibuixar el plànol dels cercles identificant els que estan minats per tal d’evitar les típiques acusacions de que si fan o no trampes. El nombre de bombes estarà limitat al nombre d’individus de l’equip que ha de travessar el camp menys un.

LA BALDUFA:

Organització i estructuració espacial

Material: -

Agrupament: parelles

Desenvolupament:

Un nen/a de la parella fa que l’altre es converteixi en una baldufa i li dóna voltes. Després fem canvi.

JOC DE LES GUERRES.

Joc d’estructuració espacial

Material: -

Agrupament: gran grup

Desenvolupament:

Situats de dos en dos, queden dos lliures on l’un para i l’altre s’ha d’escapar. Quan el perseguit es vol lliurar del perseguidor, es col·loca al costat d’un grup de dos, on haurà de sortir aquell que estigui just a l’altre extrem

 

 

 

Educació Física:Organització i estructuració espaial.

Aquest és un dels blocs que més m'agrada treballar. El motiu no us el sé explicar. Suposo que en part és perquè em permet introduir molts jocs dinàmics, alhora que sensorials.

 

principi