JUGUEM AMB LA INDIACA!

  • Passar-se les indiques amb la mà. per parelles, grups de tres... Intentar que la indiaca no caigui mai al terra.
  • Passar-se les indiaques amb la raqueta.
  • Partit de voley amb indiaques. Llençar i retornar-la colpejant.

TRANSPORTAR GLOBUS D'AIGUA:

  • Transportar globus d'aigua portant-lo en el coll pressionat per la barbeta.
  • Transportar-lo per parelles cap contra cap.
  • Guerra de globus d'aigua.

APAGAR ESPELMES:

Amb xeringues d'aigua hem d'intentar pagar les espelmes que tenim davant (3m). Veureu que resulta molt difícil. Convé tenir-ne de reserva, ja que no s'apaguen per la xeringa, sinó perquè estan molles. Tenint de reserva podeu deixar-les assecar i anar fent cicles d'espelmes cada dos grups.

 

 

 

 

Educació Física: Jocs Alternatius

Heu provat a fer una indiaca amb una pilota d'aquell suro blanc amb plomes dels ous de pasqua clavades en ellla? O emplenar ampolles d'aigua amb sorra i jugar a bitlles catalanes?

 

principi