JARDÍ BOTÀNIC


L'I.E.S.Escola del Treball ha treballat en el projecte de creació d'un Jardí Botànic que s'ha ubicat al costat del centre, d'aquesta forma es pot donar a conèixer un ampli nombre d'espècies de la flora universal als internautes que ho desitgin.

Un jardí botànic és un jardí destinat al conreu de plantes amb propòsits científics, és un recinte en el qual es cultiven plantes amb objectiu experimental, d'estudi, d'aclimatació, d'assaig de tècniques de cultiu, de divulgació ..., un parc científic agradable pels sentits i per gaudir de la vegetació.

Actualment, els jardins botànics són centres d'investigació científica que solen constar de bancs de llavors, biblioteques ben documentades, col·leccions de plantes vives, element principal d'un jardí botànic, i col·leccions de plantes dessecades que es conserven per al seu estudi i que aporten nombroses dades de la flora universal. Generalment en els jardins botànics és pot fruir d'un agradable espai per passejar tot coneixent una gran varietat de plantes. Freqüentment es troben ubicats en les proximitats o en l'interior de grans ciutats afavorint, d'aquesta form, l'esbarjo de la població ciutadana.

Aquest Jardí Botànic rep el nom de Pius Font i Quer com a reconeixement a l'obra d'aquest botànic universal, entre la qual hi destaca l'engendrament de l'actual Jardí Botànic barceloní, que nasqué gràcies a la tenacitat d'en Font i Quer; situat al parc de la Ciutadella. Aquest jardí fou traslladat posteriorment a Montjuïc i es destinà al conreu de plantes d'interès científic.

El Jardí Botànic Pius Font i Quer està compost de diversos elements o zones de cultiu diferenciades en el seu disseny i distribuïdes segons una classificació establerta per les autores.

La visita d'aquest jardí comprèn les següents zones de classificació:

El Jardí Botànic Pius Font i Quer, com tots els jardins són entitats vives que experimenten transformacions en el temps. Es poden reestructurar les seves zones, es pot ampliar el nombre d'espècies que hi són plantades, es poden afegir noves seccions. De l'acollida que aquest Jardí Botànic tingui entre els internautes en dependrà, en gran mesura, el seu futur.

Inici Punt
d'informació
Plànol Jardí
Botànic
Laboratori Sala
d'Exposicions
Biblioteca Pius
Font i Quer
Vols plantar
un arbre?
Sortir