PUNT D'INFORMACIÓ

El Jardí Botànic Pius Font i Quer ha estat concebut gràcies a la iniciativa del departament de Ciències de l'I.E.S. Escola del Treball de la ciutat de Lleida. Aquest jardí ha nascut amb el desig de fornir una ampla col.lecció d'espècies bàsicament arbòries, però també arbustives i fins i tot herbàcies, que fos representativa de la flora universal. El Jardí Botànic ha estat batejat amb el nom d'un il.lustre botànic del nostre país: Pius Font i Quer, nascut a les Terres de Ponent. D'aquesta forma hem volgut rendir un petit homenatge a la seva persona.

El Jardí Botànic Pius Font i Quer està estructurat entorn d'un nucli principal: el Jardí Botànic on es pot gaudir d'una col·lecció de plantes representatives de la flora universal. Entorn d'aquest jardí s'han construït un seguit d'espais destinats a encabir-hi les activitats relacionades amb el seu manteniment (vivers, espais d'aclimatació,...), així com les activitats complementàries relacionades amb la funció educativa del Jardí Botànic: la Sala d'Exposicions on hi podreu trobar exposicions periòdiques sobre temes relacionats amb el món de les plantes i la natura (en aquest moment i fins al 30/12/97 s'hi pot visitar una mostra dels diferents tipus de fruits); el Laboratori on s'hi poden trobar activitats relacionades amb el món vegetal i la Biblioteca en la qual s'hi pot consultar referències bibliogràfiques tant en format llibre com en format d'enllaços a altres webs d'interès botànic.

És voluntat de la Direcció d'aquest Jardí Botànic fomentar l'activitat ciutadana contribuint a la seva sensibilització envers a la cura dels éssers vius en general i dels vegetals en particular. És per això que us oferim la possibilitat de plantar un arbre al nostre Jardí Virtual. Volem, d'aquesta forma, promoure una millora en el medi ambient i en el futur del nostre planeta.

Inici Punt
d'informació
Plànol Jardí
Botànic
Laboratori Sala
d'Exposicions
Biblioteca Pius
Font i Quer
Vols plantar
un arbre?
Sortir