BIBLIOTECA


La bibliografia que es mostra a continuació és la que ha estat emprada per la realització del jardí botànic, la qual ve acompanyada per una sèrie de Links que poden ser de la vostra ajuda:

Llibres recomanats:Links recomanades:


Inici Punt
d'informació
Plànol Jardí
Botànic
Laboratori Sala
d'Exposicions
Biblioteca Pius
Font i Quer
Vols plantar
un arbre?
Sortir