LABORATORI


El Laboratori és un espai situat a l'edifici principal del Jardí Botànic Pius Font i Quer. Està dotat de les instal·lacions habituals en un laboratori de biología de forma que s'hi poden desenvolupar tota mena d'activitats pràctiques relacionades amb els éssers vius en general i el món vegetal en particular.

El laboratori està en aquest moments en les baceroles, per això mateix es disposa d'una molt minça col.lecció d'activitats pràctiques. És el nostre desig que aquesta reduïda mostra d'activitats es vagi incrementants amb el pas del temps, a mesura que el Jardí Botànic es vagi consolidant amb les vostres visites.

RELACIÓ D'ACTIVITATS DISPONIBLES


Inici Punt
d'informació
Plànol Jardí
Botànic
Laboratori Sala
d'Exposicions
Biblioteca Pius
Font i Quer
Vols plantar
un arbre?
Sortir