Sessió 6: resum de continguts

http://www.slideshare.net/flacosta/del-mito-al-logos-presocrticos-1926540. Es un powerpoint amb un resum del tema de presocràtics

http://ca.wikipedia.org/wiki/Presocr%C3%A0tics

http://es.wikipedia.org/wiki/Presocraticos. Aquests dos vincles, són wikipedia

http://www.xtec.es/~jcampman/Presoc.pdf. Els apunts d'un profe de filosofia
http://www.alcoberro.info/planes/presocratic.htm. La plana d'Alcoberro