Presocràtics

 

arkhé El principi de tot, la causa primera, la part bàsica de que està fet el món

 

canvi o permanència El món canvia? O els elements de la realitat són eterns? Els sentits ens fan sentir el canvi, per˛ la llei que regula la gravetat és la mateixa que fa 25 segles

   

fil˛sofs presocràticsPlanes recomenades

http://www.alcoberro.info/planes/presocratic.htm. Visió global
http://www.xtec.es/~jortiz15/canvi.htm . Sobre canvi i permanència
http://www.filosofia.net/materiales/tem/presocra.htm . Sobre arkhé.
http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/arkhe.htm . Definició d'arkhé
http://www.filosofia.org/enc/ros/apeiron.htm . Definició d'apeiron
http://enebro.pntic.mec.es/~phum0000/hf/uno.htm . Arkhé i phisis