Cavall de Xarxa
   CLUB D'ESCACS ESCOLAR DE LA XARXA TELEMÀTICA EDUCATIVA DE CATALUNYA
Portal Educatiu edu365.com
  Xarxa Telemātica Educativa de Catalunya edu365
[El Club] [La Llegenda] [La Història] [El Llibret] [Escacs i Educació] [Internet i Escacs] [Els Links]
ESCACS I EDUCACIÓ.

Idees i proposta per a un crèdit variable d'escacs.
per Antonio Torrecillas , professor de l'IES Doctor Puigvert (Barcelona) i monitor d'escacs de la Federació Catalana d'Escacs .

El crèdit variable Introducció als escacs és un crèdit d'iniciació pensat per aquells alumnes del segon  cicle d'ESO que volen conèixer el joc dels escacs, encara que no sàpiguen moure les peces. 

Entre els múltiples beneficis que es poden obtenir de la pràctica dels escacs destaquem que permet: 

  • Treballar la presa de decisions. 
  • Treballar la previsió de les conseqüències abans de fer els actes. 
  • Treballar la codificació i l'abstracció (anotació de jugades, lectura de partides i textos). 
  • Despertar la imaginació. 
  • Afavorir la capacitat de concentració. 
  • Reforçar les actituds de silenci, tranquil·litat, quietud. 
  • Reforçar les actituds personals de respecte davant el company/a i el material necessari per al joc (tauler, peces, mobiliari, rellotge...). 
  • Treballar la igualtat de sexes, cultures, ..: és un joc que es practica a diferents cultures, països, estrats socials, sexes, edats ... 


  I es pretén aconseguir motivar els alumnes, il·lusionar-los per jugar habitualment, fer que gaudeixin del joc, fer que puguin arribar a percebre la bellesa i l'art de les obres mestres.

  Continguts a tractar: 
   

 • Normes de joc: 
  • Col·locació del tauler. Files, columnes i caselles. 
  • Nom, descripció i moviments de cada peça. 
  • Coronació del peó a Vuitena. 
  • L'enroc: curt i llarg. 
  • Taules: diferents possibilitats. 
  • L'escac al rei, escac i mat. 
 • Coneixements bàsics: 
  • Anotacions: mètode algebraic. 
  • Valor de les peces: canvis favorables, mats bàsics, simplificació. 
  • Desenvolupament.
  • Domini del centre. 
  • Temes tàctics raonats (doble atac, clavada, desviació, 1a fila, peça atrapada, ...) 
 • Altres: 
  • Nom de les obertures. 
  • El rellotge. 
  • Competicions 
  • Història dels escacs.


  Activitats suggerides.
   

 • Reproducció de partides comentades (i si és possible,a un tauler mural.) 
 • Partides individuals entre els alumnes (anotades pels dos jugadors). 
 • Partides entre professor i alumne (poden ser simultànies). 
 • Partides en consulta. Un grup d'alumnes (poden ser 2, 3, 4, ...) juga contra un altre. Les diferents propostes de jugada s'han de discutir raonadament. 
 • Exercicis de trobar la jugada. Es va reproduint una partida i s'atorguen punts als alumnes que van encertant cada jugada. 
 • Exercicis sobre tàctica. Després d'explicar un tema tàctic es proposen uns 10 problemes sobre el mateix motiu. 
 • Exercicis de cerca d'errors a una partida donada (pot ser una partida dels nostres alumnes).

 •  

   

  Documents d'estudi sobre Escacs i Educació:

  El joc d'escacs com a recurs pedagògic per Javier Vargas

  Els escacs en el desenvolupament del pensament per N.G.Alexeiev

  Els escacs infantils a Espanya perB.Zlotnik

  Seminari Internacional d'Escacs en els col·legisper B.Zlotnik

  L'experiència del curset Escacs i Desenvolupament Intelectual per B. Zlotnik

  Organització i realització de classes de'scacs en l'escola primària de l'antiga URSS per B.Zlotnik

  Critical thinking across the disciplines per D.Horgan

  Chess a a way to teach thinking per D.Horgan