La guerra de Troia i Juan de Arguijo


 

Juan de Arguijo (1567-1623) va ser un poeta sevillà que va escriure molts sonets de tema mitològic, amb un rerefons filosòfic o moral. Sovint, el poeta empra arguments mítcs per expressar un sentiment de desengany davant la vida i una invitació a la vida ascètica.

Són nombrosos els seus poemes relacionats amb la Ilíada i amb l'Eneida. Ara es tracta que en puguis gaudir de la seva lectura a la Biblioteca Digital Cervantes. Per això et proposem les següents etapes de la recerca:

Els frescos de la vil·la Valmarana a Vicenza.
L'Odissea en imatges
L'Eneida als manuscrits vaticans.
Troia i Kavafis
Troia i Juan de Arguijo.
Homer a la xarxa.
L'Eneida a la xarxa.
 
  1. Localitzar als diccionaris una biografia de l'autor.
  2. Trobar l'obra de Juan de Arguijo a la Biblioteca Digital Cervantes.
  3. Localitzar els sonets del poeta que tracten sobre la guerra de Troia o l'Eneida.
  4. Triar tres sonets que tinguin un vincle argumental: la destrucció de Troia, Dido i Eneas...
  5. Trobar als diccionaris els significats de les paraules que no s'entenen.
  6. Un cop identificat l'argument en què s'inspira cada sonet, decidir quin tema és el que l'autor vol expressar al poema i poseu-hi un títol que reflecteixi aquest tema.
Un cop fet tot aquest treball, prepareu la lectura d'aquests sonets en veu alta i l'exposició del seu comentari.