PUNT ISOGONAL DE L'INFINIT


d punt X(74)
d punt X(104)
r92 punt de Tarry, recta de Brocard
r243 circumferència circumscrita
r435 punt de Steiner, punts de Brocard
r450 circumferència circumscrita, ortocentre, punts isogonals, circumcentre, cònica circumscrita
r518 punts isogonals, triangle circumcevià, circumcentre
r519 punts isogonals, triangle circumcevià, circumcentre
r520 punts isogonals, triangle circumcevià, circumferència circumscrita, cònica circumscrita
r521 recta de Simson
r536 ortocentre
d punt X(842)
r661 perspectiva, circumferència circumscrita
d triangle circumtangencial
r847 circumferència circumscrita, ortocentre, recta de Simson
r951 triangle pedal, perspectiva, cònica inscrita, ortocentre
r1021 altures, ortocentre, triangles ortològics
r1044 ortocentre, triangle circumcevià
r1194 recta de Lemoine, punt de Steiner
r1246 punt de Parry, baricentre, simedià
r1376 cònica inscrita

índexs