Google a XTEC
  

Principal Mapa

Comèdies

 

 

Així com els personatges de les tragèdies solen ser reis, Shakespeare utilitza en les seves comèdies personatges de la baixa noblesa o la burgesia. Les comèdies de Shakespeare  sempre són de tema amorós i solen acabar en dobles noces. Hi ha tot tipus d'embolics, malentesos, disfresses, i canvis de parella que sempre es resolen favorablement. Al costat dels protagonistes sempre hi ha criats o bufons que s'encarreguen de posar la nota còmica.

Una de les característiques de les comèdies shakespeareanes és el fet que l'audiència sol saber més sobre els fets que els propis personatges a qui veu actuar en desconeixement d'unes dades que són fonamentals per al desenvolupament de l'acció. Aquest mecanisme produeix una complicitat entre la audiència i el comediògraf que es tradueix en un  distanciament dels problemes plantejats  que, paradoxalment,  dóna lloc a major  comprensió.

Les comèdies de Shakespeare se solen dividir en tres tipus:   

J

COMÈDIES PRIMERENQUES ALTES COMÈDIES COMÈDIES POBLEMÀTIQUES
van ser escrites durant el primer període creatiu de Shakespeare. El dramaturg està encara experimentant amb tècniques i caràcters. Són comèdies lleugeres en les quals l'humor es basa principalment en l'acció i les complicacions argumentals    corresponen al que s'ha anomenat "Segon període creatiu" de Shakespeare. En aquesta sèrie els personatges són més complexos i menys transparents. L'assoliment de la felicitat es complica per l'entorn social i la ironia dramàtica adquireix major intensitat.   Són les tres comèdies escrites per Shakespeare en el seu tercer període creatiu, el de major plenitud i en el qual va escriure les seves grans tragèdies. ". Tenen un to agredolç, l'humor es converteix en sàtira. Són comèdies molt més complexes que les anteriors. Els personatges femenins adquireixen major protagonisme .
La comèdia dels errors
L'amansament de l'harpia
Dos cavallers de Verona

 

Treball d'amor perdut
Somni d'una nit d'estiu 
El Mercader de Venècia
Les alegres casades de Windsor 
Al vostre gust 
Molt soroll per no res  
Nit de Reis

 

Troilus i Creseida 
A bon fi tot li es camí  
Mesura per Mesura

 

Per saber més:

Evans, Bertrand Shakespeare's Comedies, Clarendon Press, Oxford.  1960.

Gordon, George Shakespearian Comedy and Other Studies.Oxford University Press, London, 1944

J

   
free hit counter  

 Susanna Alonso-Cuevillas Sayrol  2004  Correspondència amb ls professora

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament 

Xarxa telemàtica educativa de Catalunya