Fem un estudi estadístic

Icona iDevice Introducció

Del treball de Gerard Marull i Mohammed Choho
Curs 2005/06

 

Els comanys i companyes de l'institut són molt importants en les vostres vides. Esteu passant junts una etapa clau per a vosaltres. Com és l'alumnat del centre? Quins són els seus gustos? Què fan a les hores lliures? Els agrada l'institut? Què farien per millorar-lo? Quines idees tenen sobre el seu futur?

Són preguntes que sovint tots ens fem. I per contestar-les parlem amb els companys, preguntem, fem coses junts, i ens formem la nostra opinió.

Però, si volem ser precisos i treure conclusions ajustades a la realitat, hi ha una sèrie de tècniques i procediments per plantejar preguntes, recollir informació, fer càlculs i gràfics i treure informes fonamentats en dades.


Icona iDevice Objectius

Fer un treball estadístic i redactar un informe sobre els aspectes que volem conèixer dels nostres companys i companyes d'institut:

 • Dissenyar una enquesta
 • Escollir una mostra i passar l'enquesta
 • Tabular les dades recollides
 • Distingir variables estadístiques quantitatives i variables qualitatives (categòriques).
 • Calcular paràmetres estadístics de centralització i de dispersió, per a mostres de variables numèriques (quantitatives)
 • Fer taules de freqüències
 • Fer taules creuades de dues variables (taules de contingència)
 • Fer gràfiques de diferents tipus i interpretar-les tenint en compte els paràmetres calculats
 • Redactar un informe amb les conclusions
Activitat didàctica per a l'alumnat de 3r d'ESO. No es requereixen coneixements previs.

Icona iDevice Desenvolupament
Farem un treball col·laboratiu entre tota la classe, per obtenir respostes a totes les preguntes que ens plantejarem, seguint una sèrie d'etapes, amb diferents dinàmiques de treball:
 1. Disseny de l'enquesta, entre tota la classe. Què volem saber sobre els nostres companys
  d'institut?
 2. Selecció d'una mostra. A qui enquestarem?
 3. Recollida de dades. Treball individual. Cada alumne/a demana a cinc persones que contestin el formulari de l'enquesta.
 4. Tabulació de les respostes en un full de càlcul, treballant per parelles (aquesta etapa la trobarem feta si utilitzem un formulari d'Interent per recollir les respostes).
 5. Càlcul de paràmetres estadístics, recomptes de freqüències, taules creuades i gràfics. Treball per parelles, amb el full de càlcul, partint del document conjunt amb totes les enquestes recollides. Cada parella treballarà unes quantes variables, no totes.
 6. Redacció d'un informe, per parelles.
 7. Posada en comú de tots els informes.
Començareu a fer el treball directament, sense "teoria", però quan necessiteu saber alguna cosa, trobareu un enllaç a Internet per aprendre-ho, i també podreu preguntar.
 
En les diferents etapes del treball ireu modificant un document de càlcul i el desareu amb noms diferents per poder valorar el procés del vostre treball. També haureu de crear un "informe" amb les conclusions del vostre treball. Aquest informe podrà tenir el format que més us agradi: document de text, presentació, pàgina web, article de blog...
 
Tots els arxius creats s'hauran de compartir amb el professor/a per a l'avaluació del treball usant un entorn virtual d'aprenentatge (com ara Moodle), o GoogleDocs, o un blog, o l'email... (pregunteu al vostre professor/a com ho vol).

Els millors informes, per interessants, ben fets i ben presentats, es podran publicar a la web del centre o al blog de la classe...

Aquesta seqüència didàctica forma part d'un treball de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

S'utilitzen recursos i animacions de la web "Aprèn estadística" de l'IDESCAT, animacions creades per Raül Fernàndez i apunts d'un curs d'estadística de Pep Bujosa i Antoni Gomà.

 

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Treball d'Estadística