Presentacio

Alcohol

Cannabis

Heroina

Tabac

Cocaina

Disseny

Lsd

Antidepresives

Doping

Legislació

Bibliografia

Glosari

Recursos

bustia de correu

 

alcohol

Quant parlem d'alcohol ens referim a l'etanol que té com a fórmula química (C2H5OH), i s'obté per destil·lació com la ginebra, el whisky, el rom, etc. que tenen una graduació més alta, o per fermentació de grans o fruites com els vins, cervesa o el cava que tenen una graduació més baixa.

Les begudes alcohòliques són conegudes des de fa molts segles. Es conserven restes de l'any 2200 a.C on es recomanava la cervesa a les dones embarassades. Els grecs oferien begudes alcohòliques als deus i als soldats abans d'entrar en combat; també el feien servir per facilitar les relacions i banquets on s'intercanviaven idees filosòfiques, polítiques etc. Els romans van contribuir a la difusió del vi per tot Europa així com el cultiu de la vinya. Els àrabs van ser els que van descobrir la destil·lació i la van introduir a Europa. A l'Edat mitjana les begudes alcohòliques es van associar a la salut i al benestar. A partir de la Revolució Industrial, el consum va començar a incrementar-se notablement.

El grau alcohòlic d'una beguda correspon al percentatge d'alcohol pur a 15ºC. Així un vi de 10 graus té 100ml d'alcohol per litre.

És la droga més consumida en qualsevol edat, en tots els grups socials i sexes.

El consum, fa deu anys enrera, era, bàsicament, diari, es a dir, quan es menjava en família i en petites reunions..

 

Ara els hàbits han canviat i es consumeix per part de la gent jove en grans quantitats sobretot els caps de setmana. Està demostrat que a la llarga produirà un grau d'alcoholisme precoç ja que, les dependències alcohòliques més greus es produeixen a edats més joves.

 

efectes

El consum de begudes alcohòliques té conseqüències greus per l'organisme

Després d'alguns minuts d'haver ingerit una beguda alcohòlica, l'etanol es absorbit ràpidament per l'aparell digestiu (principalment el duodè) i a continuació es dissolt a la sang des d'on actua sobre els diferents òrgans del cos. Un dels òrgans més perjudicats és el fetge, que ha de convertir l'alcohol en una substància que no resulti perillosa pel cos. El fetge pot metabolitzar entre 20 i 30 grams per hora i, mentre tant, va circulant per la sang fent mal per tots els òrgans que passa, com són el cor, l'estómac i el sistema nerviós.

El fetge oxida l'alcohol gràcies a un mecanisme fisiològic. Un enzim que produeix el fetge, la alcoholdeshidrogenasa, oxida l'alcohol en presència d'una substància que té per nom DPN i la transforma primer en acetaldehid i després en àcid acètic. Aquesta reacció allibera, per gram d'alcohol, 7 calories, fins un màxim de 600 o 700 calories, o sigui la meitat del consum calorífic bàsic de l'organisme. Aquestes calories s'emmagatzemen en forma de greix .

L'alcohol si l'associem als accidents de trànsit és la primera causa de mortalitat entre els joves de 15 i 25 anys i és la segona causa de mortalitat associada a les malaties degenaratives del fetge entre les persones de 40 a 60 anys.

Podem diferenciar els efectes

En contra del què es pensa, l'alcohol no és un estimulant del sistema nerviós central, ans el contrari, és un depressor, doncs, a la sensació inicial d'eufòria li segueix un estat de somnolència amb visió borrosa, falta de coordinació muscular, augment del temps de resposta, disminució de la capacitar de comprendre i atendre i pèrdua del control emocional.

Si el consum és excessiu produeix acidesa d'estómac, vòmits, diarrea, baixa la temperatura corporal, mal de cap i si les dosis han estat molt elevades poden produir coma i en alguns casos la mort.

Si el consum és crònic se l'anomena alcoholisme:

Les manifestacions apareixen després d'un període de consum més o menys llarg i quan la quantitat de begudes alcohòliques que es prenen diàriament dóna a l'organisme una quantitat d'alcohol superior a un centímetre cúbic per quilo de pes cada vint-i-quatre hores. Al començament de la intoxicació no existeix dependència , després, mica a mica, la dependència ve quan la tassa d'alcohol sanguini baixa, i la necessitat de beure es converteix en una necessitat tant psíquica com física.

L'alcoholisme crònic comporta els següents símptomes:

Alteració de la personalitat, es desentén del treball, es torna gelós, irritable, violent.

Alteració mental: trastorns de memòria, fals records, desorientació més o menys important.

Els òrgans que més se'n ressenten són:

El cervell: provoca una degeneració del cervell

La sang: Anèmia i disminució de les defenses de la sang

Cor: Alteracions cardíaques

Fetge: Hepatitis i cirrosis al fetge

Pàncreas: Degeneració i inflamació del pàncreas

En les dones embarassades pot donar lloc al síndrome alcohòlic-fetal que es caracteritza per malformacions i baix coeficient mental del bebè.

L'alcohol es el responsable de la cinquena part dels pacients amb trastorns mentals ingressats en centres psiquiàtrics

La retirada de l'alcohol d'un pacient desencadena un aparatós síndrome d'abstinència que ha de ser tractat urgentment per un metge. Les conseqüències es produeixen entre les dotze i setze hores consecutives que no es prenen begudes alcohòliques i es presenta un estat nerviós molt accentuat, inquietud i gran ansietat. Després de varies hores pateixen vòmits, nàusees, tremolors i una gran irritabilitat. A partir del segon dia d'abstinència apareix el "delirius tremens" que provoca una gran confusió mental, amb al·lucinacions i forts tremolors.

Poques són les persones que poden deixar de beure pel seu propi compte. El metge de capçalera assessorarà sobre el què s'ha de fer, i si això no fos prou, adreçarà el pacient cap els centres especialitzats de tractament, els quals dediquen una atenció personalitzada per tal d'aconseguir una abstinència total per tota la vida.

Hi ha institucions especialitzades, com poden ser Alcohólicos Anónimos, que és una associació d'homes i dones que permeten compartir les seves experiències comunes per ajudar-se mútuament.

Segons l'última enquesta del Plan Nacional Contra la Droga que data de l'any 1998 entre la població escolar diu:

"L'alcohol és la substància més consumida pels escolars. El 84% declara haver pres alcohol alguna vegada i un 43% ho fa al menys una vegada a la setmana.

El patró de consum d'alcohol consisteix en el consum de cervesa, combinats, preferentment en llocs públics, amb amics i durant els caps de setmana. Els llocs més habituals de consum són els bars amb els amics,(un 71%), discoteques (un 52%) i al carrer amb els amics (un 40%). Pel que fa referència al tipus de beguda, els combinats i la cervesa son les begudes més consumides pels escolars.

L'edat mitjana en que es comença a beure alcohol és als 13.6 anys, però el consum setmanal és als 14,9 anys. No obstant el 71% d'escolars de 14 anys ha consumit alcohol alguna vegada. Entre els 14 i 15 anys es registra el major increment en el consum d'alcohol.

Els nois beuen més quantitats que les noies, encara que les noies ho fan amb més freqüència. La quantitat mitjana d'alcohol que consumeixen els escolars és de 12,2 cc en dies laborables i de 168,8 cc els caps de setmana, 227,6 cc els nois i 150.6 les noies. Entre els consumidors d'alcohol un 54,7% consumeix quantitats superiors a 100 cc durant el cap de setmana."

Hi ha hagut una modificació important en l'habit de consumir begudes alcohòliques.Les persones no escolars, un 15% de la població, reconeix un consum diari d'alcohol

Durant els últims deu-quinze anys s'ha produït un canvi significatiu en els patrons de consum Davant del vi, es produeix un avanç significatiu del consum de la cervesa, els combinats i els licors d'alta graduació.

DEPENDÈNCIA FÍSICA

DEPENDÈNCIA PSÍQUICA

TOLERÀNCIA

SÍNDROME D'ABSTINÈNCIA

DISPONIBILITAT

ALTRES NOMS

Irritabilitat, ansietat, tremolors i suduració

A l'abast de tothom

Priva

VISUALITZAR LA PEL·LÍCULA: " Dias de vino y rosas"

  • Confeccionar un guió amb diferents preguntes sobre el tema de la pel·lícula, la relació dels protagonistes, les solucions...
  • Seleccionar alguns fragments per treballar-los posteriorment a la visualització.

REALITZACIÓ D'UN MURAL

  • Recerca de material en les publicacions escrites (revistes, diaris,...) sobre el tema.
  • Confecció del mural.
  • Anàlisi de la relació èxit-consum de les begudes alcohóliques.