Presentacio

Alcohol

Cannabis

Heroina

Tabac

Cocaina

Disseny

Lsd

Antidepresives

Doping

Legislació

Bibliografia

Glosari

Recursos

bustia de correu

 

presentacio

Les drogues sempre han estat lligades a la humanitat. Si en un principi només s'utilitzaven amb fins curatius o com a part de rituals religiosos, la seva capacitat d'actuar sobre el sistema nerviós i provocar canvis, tant a nivell físic com psicològic, les ha convertit en el "remei màgic" per aquells que volen d'una manera ràpida i puntual fer del seu cos una màquina d'alt rendiment o per aquells que, no satisfets amb la seva realitat, busquen noves experiències. Dissortadament, el preu que han de pagar tant uns com els altres pot arribar a ser la pròpia vida.

El segle XX no tan sols ha aportat molts avenços tecnològics, sinó que també serà recordat com el segle de l'aparició d'un dels més greus problemes de la societat occidental: la drogaaddicció i el doping esportiu. Durant aquest segle s'ha fet habitual, en alguns sectors de la societat, el consum de certes substàncies considerades drogues, doncs tenen com a única finalitat alterar l'estat físic o psíquic de les persones produint un fals i momentani benestar. Amb el consum repetit d'aquestes substàncies es poden arribar a confondre les prioritats. La família, el treball i els estudis passen a un segon terme i la substància esdevé el més important, convertint a l'individu en un addicte. Però de vegades l'addició pot arribar molt més enllà, la necessitat psicològica pot anar acompanyada de trastorns físics i psíquics quan el subjecte deixa de prendre la droga.

Considerem que una de les millors maneres de tractar les drogues és conèixer-les, cosa que ens ajudarà a entendre el fenomen i a prevenir-lo. Per això en aquesta pàgina volem parlar de drogues: de la seva procedència, consum, efectes, dependències.. També volem compartir les activitats que ens han ajudat a reflexionar sobre aquest tema. No parlarem només d'aquelles drogues considerades il·legals com poden ser l'heroïna, cocaïna...., sinó també d'aquelles com l'alcohol i tabac de les quals no està prohibit el seu consum, però que són igualment perilloses, sense oblidar aquelles substàncies que prescrites amb fins terapèutics, poden ser de gran utilitat i fent un mal ús d'elles es converteixen en perjudicials per a la salut. Dins d'aquest últim apartat, estem especialment interessats pel tema del doping , donada la circumstància que tot l'alumnat de la nostra escola entrena diàriament practicant l'esport base d'alt rendiment.