CFA Edelia Hernández

de Viladecans

Ensenyaments / Oferta Formativa del Curs 2016 - 2017

Ensenyaments inicials i formació bàsica

 • Certificat de Formació Instrumental (CFI). (Nivell I, II i III)
 • Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES) (Nivell 1r i 2n)
 • Cicle de formació específica per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM)

Ensenyaments de llengües

 • Llengua catalana (1 i 2)
 • Llengua castellana (1 i 2)
 • Llengua anglesa (1, 2 i 3)

Ensenyaments de COMPETIC

 • COMPETIC (inicial)
 • COMPETIC (1)
 • COMPETIC (2)
 • COMPETIC (3)

Ensenyament per a la preparació de proves d'accés

 • Formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior (PPACFGS A, B C).
 • Preparació per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys (PPAU +25)
Quadre d'Ensenyaments Coordinadors/es d'Ensenyaments

AGENDA

TWITTER

SOM EL CENTRE

IOC ATIC Aula Virtual del CFA