CFA Edelia Hernández

de Viladecans

Trets històrics del Centre

Va iniciar la seva activitat al voltant dels anys setanta i va néixer com a institució (avaluació contínua) al curs 1976/77 (segons arxius), ubicat a les aules del CEIP Àngela Roca de Viladecans. Aquí, un grup de mestres feia classes a persones adultes a les tardes després de la seva jornada laboral. A partir d'aquest reconeixement oficial, el centre ha passat per diferents situacions i circumstàncies. Així, al curs 1991/92, va canviar a uns locals de l'avinguda Roureda on vam estar fins l'abril del 1999, en què es va traslladar a una nova ubicació al barri de Sales, on vàrem estar fins juny del 2007.


Inauguració de l'escola

Des del 15 de juny de 2007 som a l'actual ubicació del c/Santiago Rusiñol 2, on disposem d'unes magnífiques instal·lacions en un edifici nou que ha posat a la nostra disposició l'Ajuntament de Viladecans.

Interior de l'escola El centre

El centre, al llarg d'aquests anys, ha anat creixent, ampliant l'oferta formativa per tal d'adaptar-la a les necessitats de la població de Viladecans. En el curs 2000/01 el centre va començar a impartir la Secundària per a Adults (GES).

Pel Decret 312/2001 de 20 de novembre, i publicat en el DOGC de 5.12.2001, es va crear el Centre de Formació de Adults Edelia Hernández que anteriorment s'havia anomenat Escola d'Adults de Viladecans i posteriorment Aula de Formació d'Adults. L'acte inaugural es va fer el 14 de febrer de 2003 a l'antic edifici del barri de Sales.

El nou edifici el vàrem inaugurar el dia 13 de desembre de 2007.

El CFA Edelia Hernández és un centre públic d'ensenyament integrat a la xarxa de centres de formació d'adults de la Generalitat de Catalunya que també rep suport en recursos humans i materials de l'Ajuntament de Viladecans.

El nostre centre és l'únic de Formació d'Adults a Viladecans. Dóna resposta a les demandes de formació de persones adultes de les poblacions de Viladecans, Sant Climent de Llobregat, i també de zones properes com Gavà i Sant Boi.

Les instal·lacions

Tenim unes magnífiques instal·lacions. El CFA Edelia Hernández ocupa un espai dins del Centre Municipal del mateix nom. Es tracta d’un edifici nou (juny 2007) de 1.200 m2 amb dues plantes, dos soterranis i amb ascensor. Els espais cedits al Departament, és a dir, els propis del CFA tenen al voltant de 450m2 i es troben a la planta baixa (l’office, la sala de professors, la direcció i els serveis) i tot el segon pis (quatre aules, aula d’informàtica, passadís i serveis). La resta d’espais són de l’Ajuntament i els compartim amb ell.

Instal·lacions del centre

Singularitats del nostre centre

En el marc de la Formació de Persones Adultes el nostre centre es caracteritza per:

- La pràctica del lideratge compartit, amb la implicació de l’equip directiu, del professorat, del personal no docent i del conjunt de la comunitat educativa (Associació d’Alumnes...) en els processos claus de l’activitat del centre com ara l’avaluació compartida, el procés de preinscripció i matrícula al centre i a l’IOC, projectes com el de parelles lingüístiques, alumnes en pràctiques, el viatge d’estudis, les jornades culturals i les festes participatives per afavorir la cohesió social (castanyada, mostra gastronòmica, certamen literari de Sant Jordi, carnaval, festa fi de curs).

- La fluïdesa i regularitat dels canals de comunicació amb l’equip docent a través de sessions de claustre quinzenal, reunions de coordinació setmanals i intercanvis no programats d’informació quan les necessitats ho requereixen (sala de professors...).

- La participació regular dels diversos sectors de la comunitat educativa en la vida del centre a través de les reunions trimestrals del Consell de Centre, així com de les assemblees trimestrals de delegats i delegades de classe, i una reunió setmanal de l’Associació d’Alumnes amb la directora.

- El compromís compartit per l’alumnat amb els principis i valors que identifiquen el nostre centre, recollit en la carta de compromís educatiu signada en el moment de la matriculació.

-El suport a la integració del nou professorat i del professorat substitut amb la implementació d’un pla d’acollida que els facilita l’adaptació al centre.

-La implementació periòdica de plans de formació del professorat organitzats pel Departament i altres sessions de formació internes relacionades amb les TIC (Moodle, QNAP...)

-El foment dels recursos tecnològics que impulsen la innovació i afavoreixen l’aprenentatge. El centre disposa de dues aules d’informàtica equipades amb ordinadors, pissarra digital i canó de llum a totes les aules.

-La implicació de l’Ajuntament en el manteniment i la neteja de l’edifici, de les instal·lacions del centre i dos conserges (un de matí i un altre de tarda).

-L’ús públic de les instal·lacions del Centre per a altres activitats diverses d’interès educatiu, municipal o d’altre tipus: cursos de Normalització Lingüística, CAVIGA, cursos de l’EOI, exposicions, Centre dia Viladecans, Fundació Ciutat de Viladecans, Plataforma de Hipoteca, Viurbana, reunions del Delta (Centre de desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, Confederació d’Associacions, Xerrades, curs de formació del personal de l’Ajuntament, aules d’estudi, proves lliures per a l’obtenció del GES i el CFI, reunions del Departament d’Educació... El centre està obert entre les 9 i les 21 hores.

-La promoció de la convivència, de la cohesió social i de l’interès per la cultura a través d’activitats diverses: celebració de les festes tradicionals, jornades culturals i visites culturals...


L'objectiu és oferir formació permanent, a partir dels 17 anys, destinada a desenvolupar les capacitats personals i de relació social i a millorar les competències professionals.
Les titulacions oficials que s'ofereixen van des del certificat de Formació Instrumental, el Graduat d'Educació Secundària (GES) o l'obtenció del nivell C de català, fins a la preparació d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.


Un edifici modern i funcional

L'espai de connexió entre plantes de l'edifici és obert i facilita una lluminositat excepcional, amb la qual també disposen totes les aules.
La instal·lació amplia i dota de més recursos el servei de l'antic Centre de Formació d'Adults, que va iniciar la seva tasca fa gairebé tres dècades. La incorporació de les noves tecnologies, amb sala d'informàtica i d'autoformació, obre noves oportunitats formatives.


Entrada al centre Edifici

SOM EL CENTRE

IOC ACTIC Aula Virtual del CFA

SEGUEIX-NOS!

Facebook Twitter Instagram Youtube

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Ajuntament de Viladecans COMPETIC Revista digital
Departament d'Ensenyament XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya Estudiar a Catalunya

BREUS!

AGENDA

PROGRAMA DE FONS SOCIAL
EUROPEU 2014/2020

TWITTER