1.2. El folklore de Catalunya, vol. 1. Rondallística. Rondalles.

FONT: Amades, Joan. El folklore de Catalunya, 1. Rondallística. Rondalles. Selecta, Barcelona, 1982. Col. Biblioteca Perenne; 13.


Aquesta edició no conté tots els materials publicats a la primera edició (1950), que té 1.705 pàgines i que inclou una segona part amb textos de tradicions i llegendes, una relació de contaires, una bibliografia i uns índexs. Veg. apartat 1.1. El folklore de Catalunya, vol. 1. Rondallística. Tradicions. Llegendes.


Com que la primera edició és difícil de trobar, aquí només consignem els materials de l'última edició, que té 1.204 pàg. i que conté només textos de rondalles.


L'edició consultada d'aquesta obra (1982) tan sols conté un índex del llibre i no conté bibliografia ni cap índex analític. Al final de cada rondalla Amades apunta l'informant, la localitat de l'informant i la data de la recollida; i en algunes ocasions, apunta també bibliografia o afig notes.


Amb aquesta informació hem elaborat quatre índexs:


un índex temàtic de les rondalles contades per informants de les Terres de l'Ebre, per ordre d'aparició, ordenades segons la classificació del llibre d'Amades;


un índex onomàstic dels informants;


un índex toponímic de les localitats;


i un índex alfabètic dels títols de les rondalles.


Prescindim de citar la paginació i apuntem només el número de cada rondalla, que en el llibre apareixen numerades de l'1 al 662.

 

Rondalles
El conjunt de rondalles aplegats en aquest volum contades per informants de les Terres de l'Ebre són 56, la majoria de la Terra Alta (45). Hi trobem 16 rondalles de bèsties o faules, 14 rondalles meravelloses, 13 rondalles humanes, 11 rondalles paremiològiques i dos rondalles encadenades.