1.1. El folklore de Catalunya, vol. 1. Rondallística. Tradicions. Llegendes.

FONT: Amades, Joan. Folklore de Catalunya, 1. Rondallística. Rondalles. Tradicions. Llegendes. Selecta, Barcelona, 1950. Col. Biblioteca Perenne; 13.

Aquesta edició conté materials que no van ser publicats a les edicions posteriors: textos de tradicions i llegendes, una relació de contaires, una bibliografia i un índex onomàstic i toponímic i un índex general. Al final de cada tradició o llegenda Amades apunta l'informant, la localitat de l'informant i la data de la recollida; en algunes ocasions, apunta també bibliografia o afig notes.

Per a la localització de les tradicions, hem consultat el cercador de la rondalla catalana RondCat, una base de dades en línia del projecte de catalogació de les rondalles catalanes de l'Arxiu de Folklore del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili (URV), finançat per la URV i pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana
(CPCPTC) de la Generalitat de Catalunya entre els anys 2000-2002 i 2005-2007. [En línia:] <http://www.sre.urv.cat/rondcat/>. Aquesta base de dades permet fer cerques segons el nom del recol·lector, la comarca, municipi, informant, etc., però només recull les tradicions i les rondalles, sense les dates, i no conté la informació de les llegendes.

Amb aquesta informació hem elaborat quatre índexs:

un índex temàtic, en el qual apuntem per ordre d'aparició els títols de les tradicions i llegendes dels informants de les Terres de l'Ebre;

un índex onomàstic dels informants de les Terres de l'Ebre, en el qual consignem el número i el títol de les llegendes i tradicions del llibre;

un índex toponímic de les localitats del informants de les tradicions i de les llegendes, i de les localitats citades en les llegendes;

i un índex alfabètic dels títols de les llegendes i tradicions.

Prescindim de citar la paginació i apuntem només el número de cada tradició o llegenda, que
en el llibre apareixen numerades del 663 al 2.215.

Llegendes i tradicions
El conjunt de tradicions aplegades en aquest volum contades per informants de les Terres de l'Ebre són 50, totes, llevat d'una, de la Terra Alta. Concretament hi ha 37 tradicions explicatives, dos tradicions de Jesús i sant Pere quan anaven pel món i 11 tradicions del Rector de Vallfogona.
De llegendes contades per informants de les Terres de l'Ebre n'hi trobem 23, concretament, onze llegendes cavalleresques i de castells, sis de països i poblacions de llegenda, dos llegendes marineres, dos llegendes tòpiques, genealògiques i heràldiques, una llegenda de roques i una llegenda de coves.
No hi ha cap llegenda de la terra, d'estanys i fonts, de monuments megalítics, religiosa, ni plebea i de masies.

També incloem les tradicions i llegendes en què es parla d'alguna d'aquestes localitats.