logoeoi

Escola Oficial d'Idiomes

de Martorell

eoi

Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

Informació general
Absències del professorat
Informació administrativa
Àrea dels alumnes
Carnet d'estudiant
Departament d'anglès
Departament d'alemany
Serveis del centre
Biblioteca
Sala d'informàtica

 

Plataforma moodle

La plataforma moodle és un entorn d'aprenentatge virtual que permet la creació d'una aula virtual. En aquesta aula virtual, els alumnes de l'escola poden complementar les seves classes amb diferents tasques dissenyades pel professor de cada grup.

Per accedir a aquesta plataforma, es necessari comptar amb un nom d'usuari i contrasenya, triat per l'alumnat durant la primera setmana de classe. En cas de no tenir nom d'usuari i contrasenya o de presentar problemes en l'accés, els alumnes han d'emplenar una instància i lliurar-la a Secretària. Passat el primer de classe, període en què les incidències tenen prioritat absoluta, els problemes es resoldran en un termini d'unes dues-tres setmanes i el centre es posarà en contacte amb l'alumne/a per indicar-li que el problema està resolt. Per accedir a la instància, cliqueu aquí.

Avís important: la plataforma moodle de l'escola NO envia cap tipus de mail.

Per accedir a la pàgina d'identificació de la plataforma moodle, cliqueu aquí.