Enrera
Mòdul 1
Dibuix tècnic amb l'AutoCAD
  Pràctica
1
2
3
4
5
6
7
8
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Objectius
   
  L'objectiu d'aquest mòdul és familiaritzar l'alumne/a amb el programa AutoCAD 2002 i les seves funcions més elementals:
   
 
 • Instal.lar correctament el programa i obtenir les llicències corresponents.
 • Familiaritzar-se amb els elements visuals i conceptuals del programa.
 • Utilitzar les eines de dibuix més bàsiques: Línea, Arco, Círculo, Polígono i Rectángulo.
 • Utilitzar algunes de les eines més habituals del programa: Zoom, Borrar, etc.
 • Utilitzar amb propietat les ajudes que el programa ens ofereix a l'hora de fer els dibuixos
 • Aprendre a fer servir els diversos sistemes que ens ofereix el programa per poder executar les nostres ordres: comandaments, caixes d'eines, menús, sistemes de coordenades relatius, absoluts, etc.
   
  Continguts
   
 
 • Instal.lació del programa.
 • Descripció de l'entorn visual i conceptual de l'AutoCAD 2002. Creació d'un document mitjançant els assistents de l'AutoCAD 2002.
 • Dibuix: Línea. Ajudes al dibuix: Orto, Rejilla i Resolución.
 • Dibuix amb sistemes de coordenades cartesianes absolut i relatiu; sistema de coordenades polar.
 • Dibuix: Rectángulo. Referència a objectes: final, medio, intersección.
 • Dibuix: Polígono. Referència a objectes: perpendicular, cercano.
 • Dibuix:Círculo. Referència a objectes: centro, cuadrante, tangente.
 • Dibuix: Arco. Eina Zoom, Encuadre i Regenerar dibujo, Refererencia a objetos permanente.
 • Exercicis.