Estadística amb el full de càlcul: usos didàctics  
 
 
 
Guia
Guia
 
Mòdul
1
El treball estadístic
 
Fitxers
Fitxers per a les pràctiques
 
Mòdul
2 Estadística descriptiva
 
Glossari
Glossari alfabètic de termes
 
Mòdul
3 Estadística bivariant
       
Mòdul
4
Espais de probabilitat discrets
       
Mòdul
5 Probabilitat: models continus
       
Mòdul
6 Proves de contrast estadístic
       
Mòdul
7 Estimació
                   
                   
     
 
  Antoni Gomà i Pep Bujosa
Octubre de 2007