Objectius
 

En aquest mòdul s’inicia un repàs per la geometria de les figures planes més habituals (triangles i quadrilàters). La del triangle és especialment rica en conceptes i en resultats.
Es pretén amb ell:

  • Determinar els diversos tipus de triangles i efectuar-ne les construccions
  • Analitzar alguns dels “punts notables” d’un triangle i descobrir-ne les propietats
  • Familiaritzar-se amb la geometria del triangle per poder iniciar petites investigacions autònomes
  • Classificar i construir els diversos tipus de quadrilàters
  • Analitzar i investigar algunes propietats dels quadrilàters
  • Proporcionar un marc per al desenvolupament autònom de la capacitat de recerca

Lectura

Ascensió, caiguda i possible transfiguració de la geometria del triangle 
 

PRÀCTICA12345 SUMARI DEL MÒDULEXERCICIS DEL MÒDUL