Objectius

D'entre els polígons de més costats que els quadrilàters només són importants els polígons regulars. Passant al límit el seu nombre de costats s'obté la circumferència. És la més simple de les figures geomètriques, i també una de les més profundes. La seva geometria es desenvolupa per les relacions que estableix amb punts, rectes i altres circumferències.

Es pretén amb ell:

  • Estudiar les construccions dels polígons regulars més senzills.
  • Estudiar les relacions mètriques entre angles i arcs
  • Inventariar les relacions entre rectes i circumferències
  • Analitzar els casos de determinació de les circumferències
  • Formular els invariants mètrics d’un punt respecte d’una circumferència
  • Conèixer el concepte d'ortogonalitat entre circumferències

Lectura

Dibuix o geometria?
 

PRÀCTICA12345 SUMARI DEL MÒDULEXERCICIS DEL MÒDUL