Espai LIC Badia i Barberà
 
L'impuls de la lectura
Aula d'acollida
   
L'IMPULS DE LA LECTURA
   
El Departament d'Ensenyament participa en el Pla Nacional de Lectura establint com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tots els alumnes.
   
  AIL -Aprenentatge Inicial de la Lectura-
  Lectural en digital -Col·lecció TAC 5-
  Jornada l'impuls de la lectura. Conferència d'Enric Queralt (5-11-2012)
  IMPULS DE LA LECTURA zona sud (Badia, Barberà, Cerdanyola, Montcada i Ripollet)
 

Bloc dels SSTT Baix Llobregat

  Una estratègia per l'èxit escolar
  Lectura: font de plaer i de coneixement
  Maletes de lectura
   
AULA D'ACOLLIDA
 
La incorporació als centres d'alumnat nouvingut en el trànsit a l’accés al currículum ordinari
   
   
Documents generals  
 
Pla d’acollida del centre docent
Marc europeu comú de referència per a les llengües
 
     
   
Documents per a la recollida de dades i avaluació  
  Full de recollida de dades de l'alumne
  Instruments per a l'avaluació inicial
  Exemple d'informe d'avaluació
  Exemple Full d'observació i Full de seguiment d'alumnes d'aula d'acollida de l'INS La Romànica per aula ordinaria
   
Programacions  
  Nivell de català usuari bàsic per escolars de 8 a 16 anys
  Programació de llengua catalana per a l'alumnat nouvingut
   
  Exemple de programació de competències bàsiques AA del CEIP del Bosc
    Alfabetització, Identificació personal, El cos, Els vestits, La casa, La família, La classe, L'escola, Recursos
   
  Exemple d'aplicació treball telemàtic AA del CEIP Pablo Picasso
   
Plans individualitzats per l'alumnat nouvingut  
  PI per primària i secundària
   
Comunicació amb les famílies  
  Aspectes bàsics del sistema educatiu a Catalunya
  Notes per a la comunicació
   
Recursos
  A un c-lic- k! Bloc dels equips LIC del Vallès Occidental
  Alumnat nouvingut de l'xtec
  Diccionaris il·lustrats
  Recursos interactius
   
Blocs de centres  
 
   
Aula d'acollida del Mont Perdut
   
Aula d'acollida de Can Planas