La pàgina de l'Àngel

ELS ARTRÒPODES INSECTES

  • Majoria terrestres.
  • Cap, tòrax i abdomen.
  • Un parell d'antenes al cap.
  • Tres parells de potes.
  • Molts amb un parell o dos d'ales.
  • Formigues, abelles, llagostes, escarabats...

so de la mosca

so de la cigala

so del mosquit

Les abelles transporten el pol·len en el "cistellet" d'una articulació de les potes del darrere.
 
La mosca (Musca domestica), com la majoria d'insectes, té dos ulls compostos i tres ulls senzills.
     
Fotografies i vídeos d'una mosca
Aquest insecte pal es confon amb els branquillons i les herbes del lloc on viu
Les fulles del costat són semblants a aquest insecte
Molts pocs depredadors veuran l'insecte en aquesta planta

El dibuix que fan les esquames de colors d'aquesta papallona nocturna recorda l'ull d'un animal. Això és eficaç per enganyar els seus depredadors

El pregadéu (Mantis religiosa) caça i menja insectes. La femella s'empassa el cap i el tòrax del mascle, més petit, quan ha finalitzat la còpula
 
Fotografies i vídeos d'un formiguer

En un formiguer hi ha sales que serveixen de magatzem dels aliments; d'altres, per mantenir a temperatura regular i amb el grau d'humitat adequat els ous que ha post la reina; també hi ha l'estança de les larves...