F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

Iring Fetscher:
La Borsa dels valors. Materials de lectura i debat d'ètica  Ed. Magrana

"Cal tenir clara una idea: les diferències físiques, les formes de vida diferents provoquen inseguretat; sobretot, quan les tenim a la vora, a la nostra ciutat o comunitat. Les peculiaritats culturals, i fins i tot els costums exòtics, que troba el viatger a terra estranya, no pertorben la consciència de la seva identitat. Tot al contrari: el medi aliè (estrany) li fa prendre consciència de la seva pròpia identitat. Però a casa seva, el pertorben les olors de la "cuina turca" o els versos de l'Alcorà, dels quals tant havia gaudit a Esmirna o Istanbul. 

Al meu entendre, la tolerància té com a condició la consciència de la seva pròpia identitat i un sentit realista del valor. Solament aquell que està segur de la seva identitat cultural i la reconeix com a accidental i, tanmateix, dubta, està en condicions d'acceptar com a legítim tot allò que és estrany i diferent. No pot sorprendre que les persones insegures de la seva identitat cultural o nacional tinguin tendència a la intolerància."

 

PREGUNTES

1. Quina és la idea general que presenta el text ? Hi estàs d'acord? Per què? Posa algun altre exemple diferent del que explica el text.
 

2. Hi ha alguna relació entre la tolerància i la igualtat? Explica la teva resposta.