F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió
ÈTICA I CINEMA
"MENTS PERILLOSES" Dangerous Minds (1995)
Dirigida por  John N. Smith

Argument:

La professora i ex-marine Louanne Johnson accepta treballar a un Institut de Los Angeles. Allà haurà de donar classes a uns estudiants intel·ligents, però, amb molts problemes socials. El seu repte serà: fer que aprenguin a comportar-se i a estudiar; per aconseguir-ho farà servir tots els mètodes que tindrà al seu abast.

Protagonistes:

Michelle Pfeiffer com a Louanne Johnson; George Dzundza com a Hal Griffith; Courtney B. Vance com a Mr. George Grandey; Wade Dominguez com a Emilio Ramirez.....

PREGUNTES

1. Indica quina és la conducta dels diferents protagonistes en alguna situació concreta  i explica si és moral (bona) , amoral (sense normes) o immoral (dolenta).

2. Assenyala algun dels problemes morals que apareixen a la pel·lícula i proposa solucions:

3. Tria algunes de les conductes assenyalades en la primera pregunta  i explica per quins principis ètics estan fonamentades. Argumenta (justifica mitjançant raonaments) la teva resposta.