F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

Comentari de la pel·lícula "Haz lo que debas" d'Spike Lee

En aquesta pel·lícula apareixen diversos sectors socials enfrontats. Es presenten diverses situacions de racisme i intolerància.

Preguntes:
 

1. En la pel·lícula es mostren les diferents maneres de pensar per part de diferents grups socials de diversa procedència. Quina opinió tenen uns dels altres?  (indica en cada cas a quin grup et refereixes i quin és el seu pensament respecte als altres)
 

2. En Muki (el noi que reparteix pizzes) creu que tothom pot fer el que vulgui, en canvi el propietari de la pizzeria no hi està d'acord. Per què? tu què en penses? És possible la llibertat i la tolerància envers les actituds intolerants dels altres?
 

3. Es podia haver evitat la situació final que presenta la pel·lícula?o bé, era una conseqüència necessària de tot el que havia estat passant? Com s'hagués pogut evitar?
 

4. Explica alguna escena de la pel·lícula que serveixi per a reflectir algun dels temes que hem estat tractant a classe. (Diàleg, tolerància, igualtat, discriminació ...) Exposa la teva opinió sobre el cas.