F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

JOAN BROSSA  Passat festes 1993-1995  Ed. Empúries 1995
 
I ? 

Lluita contra el racisme
Treballa per establir una nova ètica
Reconeix el valor de tots els homes
Acabem amb els programes d'energia nuclear
Elimina l'assassinat de races i de cultures
Delata els polítics fabricants de campanes
Fes una crida contra les lletres amb sabatots
L'herba seca roca entre parets
Diuen que sí i després neguen
En temps de bellugadissa campi qui pugui
Els pobres viuen just del seu treball
I els rics pesquen la lluna en alta mar
I cito
"Si estem d'acord ho farem amb dues monedes
així podrem demostrar a la vegada cara i creu".
 
 
 
 
 
 
 

UN I TOTS

Comprenc el meu lloc a l'Univers:
formo part d'una gran Vida
que acondueix els mons.
No crec pas que ningú sigui
una unitat separada de lluna
a lluna...
Tot està contingut en tot.
Espelmes i planetes.