F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

ART

La noció d'art


L'art, en sentit general, és un instrument cultural que permet a l'ésser humà d'expressar els seus sentiments i opinions provocant una resposta en el receptor i creant bellesa. Però hi ha moltes maneres d'entendre l'art.

Podem trobar diferents concepcions de l'art al llarg de la història:

- Com a imitació (mimesis): Es considera que l'art ha de ser una còpia o imitació de la realitat o natura. Si ho expressem d'una manera metafòrica, diem que l'obra d'art és un mirall que reprodueix fidelment la realitat.

- Com a expressió : L'art s'entén com un mitjà d'expressió de les emocions i sentiments que permet anar més enllà del llenguatge ordinari i capaç de transportar-nos a una altre tipus de comunicació que va més enllà, que permet expressar allò incomunicable.

- Com a forma (buit de contingut manifest o explícit): Aquesta concepció de l'art és pròpia d'alguns moviments artístics contemporanis, els quals afirmen que el tret més característic de l'art és la forma, i no el contingut que pugui tenir.  L'art abstracte és un exponent d'aquesta concepció d'art.

- Com a realitat imaginativa: Segons aquesta concepció, cal distingir l'art (imatge mental) de la seva plasmació física (obra d'art).

Art i Bellesa

L'art està relacionat amb la bellesa en tant que l'art és un dels seus creadors, l'altre podria ser la naturalesa. Però definir que és la bellesa és difícil. Molta gent considera que és bell allò que resulta agradable als sentits, i que, per tant, ens causa plaer. Aquesta definició és insuficient perquè no tot el que ens resulta agradable ens sembla bell (una dutxa refrescant, postres.. )

A més podem dir que hi ha diferents tipus de bellesa:
- Bellesa natural: La susciten els objectes de la natura, no correspon a cap creació humana.
- Bellesa artística: La susciten les obres d'art, que han estat creades pels humans.

Davant de la Bellesa es poden tenir dues actituds :
-Actitud objectivista: La bellesa és una qualitat intrínseca de l'objecte.
-Actitud subjectivista: La bellesa es troba en la ment de la persona que sent una emoció davant d'un objecte.

Funcions de l'art

-L'art per l'art: Refusa qualsevol criteri utilitarista que s'imposi a la creació artística. L'única finalitat de l'artista és produir una obra artística. Aquesta actitud reivindica un art radicalment pur, allunyat de qualsevol propòsit didàctic o moralitzador.
-L'art com a necessitat de la naturalesa humana: La creació i contemplació d'art satisfan una íntima i profunda inquietud humana.
-L'art com evasió: L'art ens permet fugir d'una realitat que no ens satisfà. Davant de la misèria, la rutina, la lletjor... l'art ens permet escapar a un altre món.
-L'art com a purificació: L'art purifica i allibera a l'espectador de les passions perilloses. Aquesta noció la va donar Aristòtil (s.IV aC) que considerava que l'art produïa una espècie de catarsi (purificació) en l'espectador el qual revivia experiències nocives a través de l'obra d'art i d'aquesta manera s'alliberava de les passions més perilloses.
-L'art humanitzador: L'art com a transmissor de valors ètics, social, culturals que ens humanitzen, ens eduquen moralment i socialment.

L'Estètica


Baumgarten (1714 - 1762) defineix l'estètica com la disciplina filosòfica centrada en la reflexió sobre un tipus d'objectes (artístics o naturals) capaços de produir emocions (experiència estètica) que serveixen per a valorar aquests objectes com a bells, lletjos, sublims...