F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

E. FROMM

"La crisi cultural i política de la nostra època no és deguda al fet que hi hagi massa individualisme, sinó al fet que el que anomenem individualisme ha esdevingut una aparença buida. La victòria de la llibertat només és possible si la democràcia evoluciona cap a una forma social en la qual l'individu, el seu desenvolupament i la seva felicitat siguin els fins i el propòsit de la civilització, en la qual la vida no hagi de cercar cap justificació en l'èxit o en qualsevol altra cosa, i en la qual l'individu no estigui subordinat a un poder extern, sia l'estat, sia la màquina, o no sigui manejat per ell; una societat, en fi, en la qual la seva consciència i els seus ideals no siguin la interiorització d'exigències externes, ans siguin realment "seus" i reflecteixin els objectius depenents de la peculiaritat de la seva personalitat." La por a la llibertat. Ed. 62, pàg. 243-244