F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió
GLOBALITZACIÓ O MUNDIALITZACIÓ?

Darrerament s'està parlant molt de la globalització. Hauràs pogut escoltar i llegir aquesta paraula a molts mitjans de comunicació, però què és la globalització?  De què estem parlant quan ens referim a aquest concepte?

D'entrada podem dir que hi ha dos maneres d'entendre la globalització: culturalment i econòmicament. En la majoria dels casos els qui defensen la primera, no estan d'acord amb la segona. Per què?

La globalització cultural és un fet, gràcies als mitjans de comunicació i de transport existents actualment, compartim informacions de cultures d'arreu del món. En canvi la globalització econòmica només és compartida pels països desenvolupats, la resta, els menys afavorits, no. La globalització és un fenòmen financer que promou l'intercanvi, cada cop més important, de bens i serveis entre un nombre de països cada cop més gran. La globalització econòmica deixa de banda el proteccionisme i exigeix l'obertura de fronteres per al lliure canvi de divises.

Les idees bàsiques de la globalització econòmica tenen com a fonament les idees del neoliberalisme:

  • No hi ha societat, sinó tan sols individus.

  • És millor allò privat que allò públic.

  • El mercat ha de substituir l'Estat i fins i tot destruir-lo si és necessari.

Els moviments antiglobalització, que avui en dia, prefereixen ser anomenats: moviments alter-globalització (alternatius a la globalització) són el resultat d'una voluntat de denunciar aquest desequilibri econòmic existent, aquesta globalització dels rics i prefereixen parlar, en alguns casos, de mundialització, o el que vé a ser el mateix, de la igualtat de drets i de la repartició de la riquesa a tot el món per igual.

T'ofereixo algunes webs on podràs trobar informació i articles sobre el tema, i alguns llibres d'ampliació, per a que puguis formar la teva opinió sobre el tema i discutir-la a classe:

WEBS
LLIBRES
  • Diversos autors: Globalització - Pensament únic La Busca edicions S.L. B. 2000
  • Carles Casals: Globalització : apunts d'un procés que està transformant les nostres vides Ed. Intermón B. 2001
"La globalització és un procés econòmic amb conseqüències socials, culturals i polítiques que es basa en el lucre i vol convertir el planeta en un espai pensat pel lliure flux de mercaderies, capitals i serveis que no tingui en compte les barreres administratives i s'hi enfronti de manera oberta."
  • Documents: El procés de globalització mundial Ed.Intermón B. 2000
  • Bauman, Zygmunt:  Globalització. Les conseqüències humanes Barcelona, Pòrtic, 2001
  • Baricco, Alessandro. NEXT. Petit llibre sobre la globalització i el món que es prepara.  Traducció Anna Casassas. LA MAGRANA. Col·lecció Orígens. nº: 68  2002.
  • Chomsky, Noam ,Comas d´Argemir, D., Domenech, Antoni, García Albea, José E., Gómez Mompart, J. Ll. Los límites de la globalización Barcelona, Ariel, 2002
  • Almiron, Núria. Els amos de la globalització. Internet i poder a l'era de la informació.  ROSA DELS VENTS. 2002. ASSAIG -  Un assaig periodístic, farcit de dades i exemples, sobre la mena de societat de la informació que estan construint els amos dels món.