F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

 

LA PERCEPCIÓ

No tot és el que ens sembla? Ni tot sembla el que és? Existeix el món tal i com el percebem? La percepció de la realitat és diferent per a cadascú?

"¿Percep l'humà les coses com són, tal qual? Evidentment, no; o si més no, no sempre. Moltes vegades ens equivoquem quan creiem reconèixer un amic, i els passatemps basats en il·lusions òptiques ens fan veure com a desiguals o corbes, línies que objectivament són d'igual longitud i completament rectes.

Les il·lusions perceptives, òptiques, tàctils o auditives ens mostren de forma clara que la nostra percepció de la realitat no sempre és fidel.... Ens podríem preguntar a nivell filosòfic, fins i tot, si els colors que veiem són en veritat una propietat real de les coses, o si, al contrari, són qualitats que el nostre cervell "fabrica", per dir-ho d'alguna manera, en ser estimulats els receptors visuals per ones electromagnètiques de certa longitud.

...un empirista anglès del segle XVII, John Locke, denominà aquestes qualitats - el color, l'olor o el so- qualitats secundàries, o qualitats que no pertanyen pròpiament a les coses mateixes, sinó a la nostra manera de percebre-les o de ser afectats per elles. Al segle passat, l'il·lustre fisiòleg alemany  Johanes Müller va posar també de manifest que un mateix estímul físic origina sensacions distintes segons el sentit al qual s'apliqui. Per exemple, una agulla calenta que estimula un dels anomenats punts freds de la pell dóna lloc a una sensació de fred, mentre que, per altra banda, una agulla freda provoca una impressió de calor si s'aplica sobre un dels punts de calor. Parlant en termes més vulgars, tots sabem que un cop a l'ull, a més del dolor que provoca, ens fa "veure la padrina", mentre que el mateix cop donat a l'orella provoca, entre altres coses, un zum-zum persistent.

No; certament, l'humà no veu les coses tal com són en si mateixes, sinó tal com són per a ell. Deia un vell sofista grec, Protàgores d'Abdera, que l'home és la mesura de totes les coses, de les que són i de les que no són; i una cosa així sembla succeir, veritablement, amb l'activitat perceptiva humana."

J.L. Pinillos La mente humana  Ed. Salvat


 

Torna a fer click !
 Què perceps en aquesta imatge tridimensional?
Percebem les coses tal i com són? o molt sovint no veiem tot allò que hauríem de veure?

"El món és una construcció de les nostres sensacions, percepcions i records. Convé considerar que existeix objectivament per ell mateix. Però no es manifesta, certament, per la seva simple existència. La seva manifestació està condicionada per esdeveniments especials que es desenvolupen en llocs especials d'aquest món nostre, és a dir, per certs fets que tenen lloc al cervell. Es tracta d'un tipus molt peculiar d'implicació, que suggereix la següent pregunta: quines propietats específiques distingeixen aquests processos cerebrals i els capacita per produir aquesta manifestació? Podem averiguar quins processos materials tenen aquesta capacitat i quins no? o més simple: quina classe de processos materials estan relacionats amb la consciència?" 

"El món només es dóna una vegada. Res es reflecteix. L'original i la imatge especular són idèntiques. El món que s'extèn en l'espai i en el temps no és sinó una respresentació nostra (Vorstellung)." 

"Les contradiccions apareixen perquè no hem conseguit elaborar una imatge comprensible del món sense retirar d'ell la nostra pròpia ment, la ment creadora de la imatge per la qual cosa la ment no té lloc en aquella. L'intent de pressionar la seva introducció produeix alguns absurds" 

E. Schrödinger Mente i materia Ed. Tusquets

  Aquest és el conegut efecte mirall, el nostre pensament també és com
un mirall que reflecteix la realitat?


 

"Considerem d'antuvi la creença en els objectes comuns, com són ara les taules, les cadires i els arbres. Tots ens sentim segurs d'aquestes coses en la vida ordinària, però, tanmateix, les raons de la nostra confiança són realment inadequades. El sentit comú ingenu suposa que són allò que semblen ésser, però això és impossible car no apareixen exactament iguals als ulls de dos observadors simultanis. És impossible, almenys, si l'objecte és un de sol i el mateix per a tots els observadors. Si admetem que l'objecte no és el que veiem, ja no ens podem sentir tan segurs que l'objecte existeix, aquest és el primer dubte. Tanmateix ens recuperarem ràpidament d'aquest ensurt, i direm que l'objecte és realment allò que la física diu que és. Ara, la física diu que una taula o una cadira és realment un sistema increïblement vast d'electrons i protons en ràpid moviment, amb un espai buit entre ells. Tot això està molt bé, però el físic, igual que l'home ordinari, depèn dels seus sentits per a comprovar l'existència del món físic." 

B. Russell Iniciació a la filosofia Ed. 62

 


Fent un clik tot pot tornar a començar !
Potser tot depèn de les ulleres que ens posem?
o dels ulls amb què mirem o dels sentits amb que percebem?
Aleshores com podem saber què està bé i què està malament?