F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

PRESENTACIONS

FILOSOFIA MEDIEVAL

 

  • La filosofia a l'Edat Mitjana

  • La qüestió dels Universals

  • Tomàs d'Aquino