F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

PRESENTACIONS DE FILOSOFIA DE LA MENT


  • Introducció a la filosofia de la ment

  • Cos i ment