F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

PRESENTACIONS

FILOSOFIA MODERNA

RENAIXEMENT

 

  • Filosofia del Renaixement

  • La revolució científica

 

  • Maquiavel

 

  • René Descartes

  • Empirisme

  • D. Hume

  • La il·lustració

  • I. Kant