F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

PRESENTACIONS DE FILOSOFIA POLÍTICA I SOCIAL


  • Filosofia social

  • Fonaments de l'Estat social i democràtic de dret