F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió
El Renaixement

El Renaixement


  

Emplena els buits amb els conceptes adients

   animals      antropocentrisme      científica      dolent      infinit      ordre      societat      teocentrista      veritat      voluntat   

1. En el renaixement dins del context del postulat social hom abandona el punt de vista per substituir-lo per l'

2. Pico della Mirandolla (neoplatònic), al seu discurs sobre la "dignitat de l'home", exclama: "Els extreuen del si matern allò que els cal, els esperits superiors són des de l'origen allò que seran per l'eternitat. Tu, home, tens una evolució, et desenvolupes segons la teva lliure , duus en tu mateix els gèrmens de la vida innombrable."

3. A l'alba de la filosofia del Renaixement pròpiament dita s'alça la figura de G. Bruno, gran cantor de l' còsmic. Allò que distingeix G. Bruno de tots els altres filòsofs del seu temps, és el fet que restà fidel a la seva fins a la mort: després de molts màrtirs cristians, és de de Sòcrates el més evident dels màrtirs de la veritat .

4. Per a Campanella , el món és , va malament, la no funciona, perquè res és al seu lloc, perquè hi ha massa personal, massa atzars, massa casos especials, massa poc . Per això cal administrar, regir, posar ordre pertot arreu.