F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

LA TÈCNICA I LA FILOSOFIA

"La tècnica, ¿ens fa realment més feliços? Cap el 1749 la Acadèmia de Dijon va proposar com a tema d'assaig el de si el progrés de les ciències i les arts millorava de veritat les nostres vides. Aquell concurs el va guanyar Jean-Jacques Rousseau argumentant que no; val a dir, per als nostres efectes, que l'acció tècnica humana no realitza cap paper essencial en la plena culminació d'un projecte humà d'existència. Naturalment, es pot filar més prim i restringir aquest no a certs models de desenvolupament tecnològic, salvant-ne d'altres; però el cas és que, amb una negativa semblant, va quedar inaugurada la fase editorial d'un debat crucial en la nostra cultura. Tres segles més tard, en un món en el que la vida dels éssers més estimats pot dependre del desenvolupament a temps d'alguna teràpia, o la capacitat destructiva d'un amant rebutjat assolir una escala nuclear, hem començat a comprendre que la pregunta d'on anem amb la nostra tècnica no és un tema només de debat sinó, també, una qüestió de supervivència. Supervivència física, en algunes ocasions, però també, i en altres molts casos, supervivència moral i intel·lectual." I. Quintanilla (2004): "Algoritmo y revelación: la técnica en la filosofía del siglo XX" a Filosofía y Tecnología, Madrid, Encuentro