F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

  Marc Aureli    Pensaments

"Et mantingueres en el món com una part. Desapareixeràs en el que et produí o millor, seràs reintegrat, mitjançant una transformació, en el Logos productor." (IV 14)

"La mort no és res més que un canvi; i així  li plau a la natura del tot." (IX 35)

"Aviat el teu oblit de totes les coses. Aviat, l'oblit de tu per tots els éssers." (VII 21)

"Sols això em va preocupar tota la vida: no caure en una deformació de la intel·ligència no apropiada a un animal racional ." (III 7)

"Encara no et complaus plenament a fer el bé si encara el fas sols com un deure, i no com fent-te bé a tu mateix." (VII 13)

"El principal, en la construcció de l'home és el seu caràcter solidari." (VII 55)

"Quina és la durada de la vida de l’home? Un punt en l’espai. La seva substància? Variable. Les sensacions? Confuses. Què és el seu cos? Podridura. La seva ànima? Un remolí. El seu destí? Enigma. La seva reputació? Dubtosa. En una paraula, tot el que prové del cos és com l’aigua d’un torrent, i el que prové de la seva ànima és com un somni, fum. La seva vida és un combat perpetu, un repòs en terra estrangera, i la seva fama després de la mort un oblit absolut. Què és l’únic que pot facilitar-li el seu viatge en aquest mon? La Filosofia. Aquesta resideix doncs en vetllar pel geni que resideix en el seu interior, de la sort que no rebi ferides, que no es deixi arrossegar pels plaers ni pels dolors, que no faci res a la babalà, que no menteixi ni sigui hipòcrita, que no compti amb els que els altres faran o no, que accepti tot allò que li succeeixi o li correspongui, i en definitiva, que esperi la mort amb paciència, com una dissolució dels elements que constitueixen l’organisme de tot ésser animat". (120-180).

"En general, cal veure sempre les coses humanes com a efímeres i sense valor: ahir era un moc menyspreable, demà serà una mòmia o bé cendres. Per consegüent, cal recórrer aquest breu instant del temps conforme a la naturalesa i acabar la vida alegrement, igual com una oliva quan cau ja madura, tot lloant la terra que la féu néixer i tot donant gràcies a l'arbre que la produí." Reflexions.