F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

  NICOLAU DE CUSA 

"Convé, doncs, que siguem doctes en alguna ignorància per damunt del nostre coneixement, per a que d'aquesta manera, encara que no captem l'exactitud de la veritat, almenys ens puguem dirigir cap a ella i veure el que no podem comprendre." La docta ignorància Introducció al llibre II.