F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

  T. HOBBES

Al segle XVIII T. Hobbes va proposar tres possibles causes de la violència en el capítol XIII (de la condició natural del gènere humà, en el que concerneix a la seva felicitat i misèria) del seu llibre Leviathan:

"Així doncs, trobem tres causes principals de baralla en la naturalesa de l'home. Primer, competició; segon, inseguretat; tercer, glòria.
El primer fa que els homes envaeixin per guany; el segon, per seguretat; i el tercer, per reputació. Els primers usen de la violència perquè es facin amos de les persones, manilles, fills i bestiar d'altres homes; els segons per defensar-los; els tercers, per petiteses, com una paraula, un somriure, una opinió diferent, i qualsevol altre signe de subvaloració, ja sigui directament de la seva persona, o per reflex en la seva prole, els seus amics, la seva nació, la seva professió o el seu nom."